3 Maja: Uroczystość NMP Królowej Polski i święto Uchwalenia Konstytucji

 dahlias-2838312_960_720.jpg

 

 

Dziś obchodzimy dwa ważne święta - narodowe święto Uchwalenia Konstytucji i Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej  Polski. 

  

Polska wiele razy była zawierzana Matce Bożej, działo się to szczególnie w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą ojczyznę. Biskupi oddawali Polskę pod opiekę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 r., po  II wojnie światowej w 1946 r. w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 oraz 10 lat później w milenijnym roku 1966.

Również św. Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny w 1979 r., zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 r., z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej. W ubiegłym roku abp Stanisław Gądecki po raz kolejny potwierdził zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski.

 

 Sluby_Jana_Kazimierza.jpg

Śluby Jana Kazimierza, Jan Matejko, 1893

 

Trzeba jednak przypomnieć, że tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga znacznie dawniejszych czasów, a mianowicie drugiej połowy XVI wieku. Pełne potwierdzenie tej niezwykłej roli Matki Bożej w naszej historii znajduje wyraz w ślubach lwowskich króla Jana Kazimierza, który w czasie potopu szwedzkiego 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. 

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 r. ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi.

 

Matka Boża Częstochowska na Jasnej Górze jest dla Polaków symbolem wolności narodowej i religijnej. Przed Jej wizerunkiem klękali wielcy królowie, biskupi i zwykli ludzie. Tak jest do dzisiaj. Również w roku 2021, gdy przeżywamy pandemię i wiele innych zawirowań, wielu z nas pokłada nadzieję w Najpiękniejszej Królowej Polski.

 

Czestochowska.jpgZ dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo
Weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo

 

 

 

Przeczytaj więcej:

Artykuł o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja