Visitatorene har ankommet Köln

Visitasjon.jpeg
STARTER GRANSKING: Biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius og biskopen av Rotterdam, Hans van der Hende. FOTO: KNA

 

Kardinal Anders Arborelius og biskopen av Rotterdam, mgr Johannes van den Hende, ankom mandag 7. juni Köln. På oppdrag fra paven skal de granske erkebiskopen av Köln, mulige kritikkverdige forhold og tillitskrisen i det tyske erkebispedømmet.

De to granskerne innleder sine første samtaler tirsdag 8. juni. Da skal de møte tidligere medlemmer av erkebispedømmets råd for overgrepssaker. Disse har forlatt rådet i protest.

Pave Frans har nedsatt en granskingskommisjon, en såkalt apostolisk visitasjon, det vil si en offisiell granskning, av det katolske erkebispedømmet Köln i Tyskland for å få et klart bilde av "den komplekse pastorale situasjonen" i bispedømmet. Nuntiaturet i Berlin, den pavelige ambassaden, meddelte fredag den 28. mai at kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolske stift, og biskopen av Rotterdam, Johannes van den Hende, er blitt utnevnt til visitatorer, altså granskere av forholdene i Köln.

 

Håndtering av overgrep

I løpet av første halvdel av juni skal de to granskerne danne seg «et omfattende bilde av den komplekse pastorale situasjonen i erkebispedømmet Köln.»

De skal videre undersøke om erkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, og erkebiskopen av Hamburg, Stefan Heße, samt de to hjelpebiskopene av Köln, Dominikus Schwaderlapp og Ansgar Puff, har gjort noen feil i forbindelse med håndteringen av saker om seksuelle overgrep.

Kardinal Rainer Maria Woelkis første reaksjon på granskningen var å imøtese den. «Allerede i februar ga jeg utførlige opplysninger til Den hellige Far om situasjonen i vårt stift», forklarer han. «At paven gjennom en apostolisk visitasjon ønsker å skape seg sitt eget bilde av situasjonen i forhold til tidligere, uavhengige juridiske undersøkelser, og så trekke konsekvensene av dette, hilser jeg velkommen.» Kardinal Woelki sier at han fullt og helt vil støtte granskerne i deres arbeide og alt som kreves for en objektiv vurdering. «Alt som tjener konsekvent bearbeidelse av forholdene, hilser jeg velkommen», sier han.

Se video hvor kardinal Woelki ønsker granskningen velkommen.

 

Skjulte forbrytelser?

Det har over lengre tid vært reist krav om å undersøke seksuelle overgrep begått av prester i erkebispedømmet. I den forbindelse har det kommet anklager om at ansvarlige har beskyttet overgripere og skjult forbrytelser.

Den 18. mars i år ble det lagt frem en undersøkelse, "Uavhengig rapport om kampen mot seksuelle overgrep i Köln erkebispedømme". Undersøkelsen var bestilt av erkebiskop Woelki selv i oktober 2020 og ble utført av advokatbyrået Gercke & Wollschläger. Rapporten på 800 sider tar for seg overgrep i årene 1975-2018 for å finne mangler, juridiske overtramp og ansvarlige. Den omtaler 314 ofre for seksuelle overgrep - alle mindreårige utenom en - og 202 overgripere, hvorav to tredeler tilhører presteskapet.

En tidligere første undersøkelse hadde kardinal Woelki nektet å offentliggjøre fordi han mente den hadde metodiske svakheter.

 

Kølnerdom.jpg 

RUVER I LANDSKAPET: Kölnerdomen FOTO: REUTERS/Thilo Schmuelgen

 

 

 

Kritikk mot Woelki

Ifølge Gercke-rapporten skal folk i høye embeder, som blant annet generalvikarer og erkebiskoper, har forbrutt seg mot sine plikter. Blant annet skal de ha unnlatt å undersøke mistenkelige tilfeller, og de skal ikke ha bekymret seg for ofrene. Erkebiskop Woelki anklages ikke av Gercke for å ha begått noen feil.

Likevel har kritikken mot Woelki vedvart. I den siste tiden har pressen gang på gang trykket utdrag fra Gercke-rapporten, og holder stiftsledelsen, om ikke juridisk, så i hvert fall moralsk ansvarlig for forholdene.

 NTB_2ySeux4Apjw.jpg

BLIR GRANSKET: Kardinal Woelki i Köln. FOTO: Oliver Berg/Pool via REUTERS

 

Røde kort

Nesten alle dekaner i erkebispedømmet Köln har også i en e-post til kardinal Woelki kritisert håndteringen av overgrep i stiftet Köln, som er det største stiftet i Tyskland. «Foranledningen til eposten er at dekanene er svært bekymret for tilstanden i erkebispedømmet,» sier dekan Bruno Kurth i Wuppertal.

Det ble også store overskrifter i avisene på grunn av et åpent brev fra en menighet i Köln.  Den oppfordret Woelki til å holde seg unna en konfirmasjonsfeiring, og heller sende en erstatter. På grunn av dårlig håndtering av overgrepene, mener menigheten at kardinalen ikke er troverdig.

I en protestaksjon løftet 60 demonstranter i menigheten St. Margareta et rødt kort for å vise sin misnøye mot kardinal Woelki. (Signum/Kathpress/KNA)