Uroczystość Najświętszej Trójcy Świętej (2021)

nature-4026612_960_720.jpg

Wszystko, co istnieje, nosi w sobie w pewnym sensie «imię» Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość.

 

 

Tekst: ks. Marcin Zych (parafia św. Pawła w Bergen)

 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój. Przytoczone słowa, to końcowy fragment dzisiejszego pierwszego czytania. Przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. Czy w ogóle jest nam potrzebna takie święto, skoro cała nasza wiara jest odniesieniem do Boga, który jak wierzymy jest jeden w Trzech Osobach? Spróbujmy zatem poszukać głębszego znaczenia tej prawdy wiary w naszym życiu. Pomoże nam w tym fragment rozważania papieża Benedykta XVI, które wygłosił w Uroczystość Najświętszej Trójcy w 2009 roku: Po okresie wielkanocnym, który wieńczy Zesłanie Ducha Świętego, obchodzone są w liturgii trzy uroczystości ku czci Pana: dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej; w najbliższy czwartek Boże Ciało, które w wielu krajach, m.in. we Włoszech, przypada w niedzielę; a na koniec, w następny piątek, święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. W każdej z tych uroczystości liturgicznych uwydatniona jest perspektywa, która pozwala ogarnąć całą tajemnicę wiary chrześcijańskiej: są to kolejno rzeczywistość Trójjedynego Boga, sakrament Eucharystii i bosko-ludzkie centrum w Osobie Chrystusa. Są to w rzeczywistości aspekty jedynej tajemnicy zbawienia, które w pewnym sensie streszczają całą drogę objawienia Jezusa, od wcielenia, przez śmierć i zmartwychwstanie, po wniebowstąpienie i dar Ducha Świętego. Dziś kontemplujemy Trójcę Przenajświętszą, w takim duchu, w jakim nam ją ukazał Jezus. On nam objawił, że Bóg jest miłością «nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę» (Prefacja): jest Stwórcą i miłosiernym Ojcem; jest jednorodzonym Synem, wcieloną wieczną Mądrością, dla nas umarł i zmartwychwstał: jest Duchem Świętym, który wszystko prowadzi, wszechświat i historię, do ostatecznego spełnienia. Trzy Osoby są jednym Bogiem, bo Bóg jest miłością, Syn jest miłością, Duch jest miłością. Bóg jest całkowicie i tylko miłością, najczystszą miłością, nieskończoną i wieczną. Nie żyje we wspaniałej samotności, lecz jest niewyczerpanym źródłem życia, które wciąż się daje i przekazuje. Możemy to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos: naszą ziemię, planety, gwiazdy, galaktyki; jak też mikrokosmos: komórki, atomy, cząsteczki pierwsze. Wszystko, co istnieje, nosi w sobie w pewnym sensie «imię» Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. Wszystko pochodzi z miłości, dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości, oczywiście różny jest stopień świadomości i wolności.

Słowa papieża pokazują, że wejście w relację z Trójcą Świętą jest wejściem w piękną relację miłości, wzajemnego oddania i uświęcania. Czy nie za czym tęskni nasze serce? Czy nie tęsknimy za miłością, za tym, aby nasze czyny były wypełniane nie z wyrachowania, ale dla dobra drugiego, co prowadzi do zbawienia, czyli świętości? Stąd potrzeba nam przypatrywania się Trójcy Świętej, nasłuchiwania Słowa, które jest nam dawane każdego dnia. Możemy oczywiście wątpić, w to czy da się poznać Boga. To prawda, że Bóg zawsze pozostanie dla nas Tajemnicą, ale poszukiwanie Jego obecności, rozpoznawanie Go, może wprowadzić w nasze życie światło i nadzieję. Dokładnie tak jak w życie Abrama, który pod dębami Mamre rozpoznał Boga w trzech tajemniczych wędrowcach. Przypomnijmy sobie również uczniów, którzy idą de Emaus. Kiedy idą sami są przygnębieni i smutni, ale kiedy przychodzi Jezus, a w Nim cała Trójca, ich serca zaczynają bić nadzieją, miłością, prawdą. Dzisiaj Jezus też mówi do nas: Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A zatem przyjmijmy Jego obecność i oddawajmy każdego dnia Bogu chwałę, chociażby jednym: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.