Watykan: Inauguracja Platformy Działania Laudato si'

 

 

„Mamy możliwość przygotowania lepszego jutra dla wszystkich. Z rąk Boga otrzymaliśmy ogród, nie możemy naszym dzieciom pozostawić pustyni” - powiedział Papież w wideo-przesłaniu z okazji podjęcia inicjatywy Platformy Działania Laudato si’.

 

W związku z zakończeniem specjalnego roku ogłoszonego przez Papieża Franciszka z okazji piątej rocznicy opublikowania jego encykliki społecznej, w Watykanie zaprezentowano Platformę Działania Laudato si'.  Inaugurując tę inicjatywę Ojciec Święty powiedział: „Dzisiaj z radością ogłaszam, że rok Laudato si’ rozszerzy się na konkretny program działania, Laudato si’ Action Platform, drogę zrównoważonego rozwoju, trwającą siedem lat, w którą zostaną włączone na rozmaity sposób nasze wspólnoty, w duchu ekologii integralnej. Pragnę więc zaprosić wszystkich do podjęcia tej drogi wspólnie, szczególnie zwracam się do tych siedmiu podmiotów: rodzin, parafii i diecezji, szkół i uczelni, firm i przedsiębiorstw rolnych, organizacji, grup i ruchów oraz instytutów zakonnych. Pracujmy razem. Tylko w ten sposób będziemy mogli stworzyć przyszłość, której pragniemy: świat bardziej włączający, braterski, pokojowy i zrównoważony“.

Liczba siedem (siedem lat działania Platformy) nie jest przypadkowa. Została zaczerpnięta z biblijnego motywu Jubileuszu. Jak zapowiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam, koordynator Sekcji „Ekologia i Stworzenie” w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, „pierwszy rok poświęcony będzie trzem podstawowym zadaniom: budowaniu społeczności, dzieleniu się zasobami i opracowywaniu planów działania na rzecz realizacji siedmiu celów Laudato si'. Następnie nastąpi pięć lat konkretnych prac, a ostatni rok będzie rokiem szabatowym, czasem dziękczynienia Bogu”.

„Platforma Działania Laudato si' to droga do realizacji wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice społecznej Franciszka. Ojciec Święty podkreślił w niej, że wszyscy na naszej planecie jesteśmy współzależni i każdy z nas jest potrzebny, aby naprawić szkody spowodowane przez negatywne działania człowieka wobec stworzenia. Ekologia integralna wymaga więc jedności i współodpowiedzialności, połączenia sił w trosce o nasz wspólny dom - powiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam. -Platforma opiera się na siedmiu kluczowych sektorach, które mogą pomóc w tej integracji, są to: rodziny, parafie i diecezje, szkoły i uniwersytety, szpitale i ośrodki zdrowia, przedsiębiorstwa i pracownicy, grupy, ruchy, organizacje oraz zakony. Każdy z tych sektorów będzie moderował inny ruch katolicki. Platforma ma również siedem celów, są nimi: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpowiedź na wołanie ubogich, ekonomia ekologiczna, przyjęcie prostego stylu życia, edukacja ekologiczna, duchowość ekologiczna oraz zaangażowanie w te działania nas wszystkich razem“.

Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który - zdaniem przedstawicieli Dykasterii – ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego. Twórcy Platformy liczą na jej wykładniczy rozwój, poprzez ciągłe dołączanie do inicjatywy nowych organizacji i osób. „W ten sposób chcemy stworzyć masę krytyczną niezbędną do transformacji. Socjologowie mówią nam, że początkowa masa krytyczna potrzebna do rozpoczęcia takiej przemiany, to zaledwie 3,5 proc. społeczeństwa” – powiedział o. Joshtrom Isaac Kureethadam.

 

Turkson.jpegJak zaznaczył kard. Peter Turkson , prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (na zdj. obok), Platforma Działań Laudato si' powstała, aby cenne wskazania papieskiej encykliki społecznej nie pozostały jedynie w sferze koncepcji. „Musimy pomyśleć o świecie, który pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Pandemia skłoniła nas do refleksji, ale krzyk ziemi i ubogich jest coraz bardziej przejmujący, a wieści płynące z badań naukowych alarmujące: niszczymy naszą przyszłość. Nasz świat jest w coraz większym niebezpieczeństwie, nie mamy więc już czasu na odkładanie działań” – powiedział kard. Turkson podczas prezentacji nowej inicjatywy w watykańskim biurze prasowym.

 

Więcej informacji na temat Platformy Działań Laudato si' można znaleźć na przygotowanej specjalnie w tym celu stronie internetowej.

 

Polska wersja dostępna jest pod adresem: platformadzialanlaudatosi.org


(na podst. Vatican News)