Zesłanie Ducha Świętego: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!

large.jpg

Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dzieje Ap., II, 2-4).

 

Dziś obchodzimy jedno z trzech najważniejszych świąt w roku liturgicznym - uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej. I tak, Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, który zesłał swego Syna na ziemię, by odkupił ludzkość. Wielkanoc to święto Chrystusa, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. Natomiast  Pięćdziesiątnica to  uczczenie Ducha Świętego, który został zesłany na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, On utwierdził i poświęcił.

 

 

 

Różne nazwy na to samo święto

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ma w języku polskim również inne nazwy. Pięćdziesiątnica to określenie, które  jest tłumaczeniem greckiego słowa Pentecostes, czyli „pięćdziesiątka” i odnosi się  do tego, że uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.   

Wielu polskich katolików używa jednak nazwy Zielone  Świątki, zapewne z tego powodu, że jest to słowo polskie i odnosi się do pory roku, w której obchodzimy święto.

 


Jeden czy dwa dni świąteczne?

W Norwegii Zielone Świątki (Pinse) są świętem dwudniowym, które w tym roku przypada 23 maja i 24 maja. Nie wszyscy wiedzą, że w przedwojennej Polsce również świętowano przez dwa dni. Po czasach komunizmu,  po roku 1989 nie powrócono jednak do tej tradycji.

 

Jak wyglądało Zesłanie Ducha Świętego?

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). 

Opis Zesłania Ducha Świętego znajduje się w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dzieje Ap., II, 2-4).

Obserwujący apostołów ludzie byli zdumieni, ponieważ każdy z nich słyszał swój własny język, którym przemawiali uczniowie. Chodź apostołowie  pochodzili z Galilei,  zaczęli nagle mówić językami Partów, Medów,  Elamitów, mieszkańców Mezopotamii, Judei Kapadocji i wielu innych krain. Obserwatorzy nie potrafili tego wytłumaczyć, więc  uznali, że apostołowie są… pijani.  Wyjaśnienie tyleż bezsensowne, co unaoczniające , jak dziwne i szokujące było wydarzenie, które opisują Dzieje Apostolskie.

Następne wypadki są nie mniej zaskakujące. Św. Piotr razem z pozostałymi jedenastoma wychodzi do ludzi i przemawia. Wyjaśnia, że apostołowie nie są pijani, ale że oto spełniła się przepowiednia proroka Joela: „W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny”.

Następnie św. Piotr daje świadectwo o Jezusie Chrystusie i przedstawia apostołów jako świadków tej prawdy. Ta mowa, która powstała z natchnienia Ducha Świętego, poruszyła słuchaczy. Ci, którzy zapewne pierwszy raz usłyszeli o Chrystusie nawracają się.

„«Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!».  Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

 

Narodziny Kościoła

Według teologów Zesłanie Ducha Świętego jest dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiająco szybko. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.

 

 

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

 Przeczytaj  rozważanie  Nad Bożym Słowem na uroczystość Zesłania Ducha Świętego