Koronawirus: aktualne przepisy wjazdowe do Norwegii

aircraft-cabin-5535467_960_720.jpg

 

W związku z pandemią COVID-19 Norwegia wprowadziła surowe ograniczenia wjazdu dla obcokrajowców.  27 maja kraj wszedł w drugi etap ponownego otwarcia. Nie oznacza to jednak jeszcze wyraźnego poluzowania przepisów dla podróżujących. Obecnie do Norwegii mogą wjechać w zasadzie tylko obywatele Norwegii i cudzoziemcy mieszkający w Norwegii. Odwiedziny dziadków lub narzeczonych nadal nie są dozwolone. Obowiązkowy jest również pobyt w hotelu kwarantannowym dla osób wracających do Norwegii, w przypadku, gdy kraj, z którego przyjeżdżamy jest na czerwonej liście.

 

Przepisy dotyczące hoteli kwarantannowych uległy zmianie i w pewien sposób zostały uproszczone. Norweska minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) wyjaśniła, że: „Zmieniamy obecnie zasady dotyczące hoteli kwarantannowych. Przy wjeździe do Norwegii nie różnicujemy już podróży na konieczne i niekonieczne, a patrzymy raczej na sytuację epidemiologiczną w poszczególnych krajach. Oznacza to, że podróżni z Wielkiej Brytanii i krajów EOG / Schengen o niskim poziomie zakażeń również unikną hoteli kwarantannowych. Osoby, które przebywały na obszarach o wysokiej liczbie zakażeń, muszą wciąż odbyć kwarantannę w hotelu”.

 

Tu znajdziesz mapę z aktualną informacją na temat tego, które kraje są oznaczone na żółto, a które na czerwono 

 

Pełny komunikat z aktualnymi przepisami znajdziesz poniżej i na stronie rządowej tutaj

 

W związku z pandemią COVID-19 Norwegia wprowadziła surowe ograniczenia wjazdu dla obcokrajowców. Z zasady wjazd do kraju mogą mieć tylko cudzoziemcy mieszkający w Norwegii. Obywatele Norwegii mają zawsze prawo wjazdu. Aby ograniczyć import wirusa, będziemy nadal stosować surowe restrykcje wjazdowe. Dotyczy to tych, którzy będą podróżować do Norwegii po 27 maja do godziny 12:00, kiedy to wchodzimy w drugi etap ponownego otwarcia Norwegii.


Jeśli należysz do osób, które mogą teraz podróżować do Norwegii, zapoznaj się z obowiązującymi przepisami, czytając poniższy tekst. Jeśli jesteś jedną z nielicznych osób, która ma dostęp do Norwegii, możesz następnie przejść do rejestracji przyjazdu.

 

Te osoby nie mają wjazdu do Norwegii (dotyczy obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG i obywateli krajów nordyckich):

 • turyści
 • członkowie dalszej rodziny, tacy jak dziadkowie
 • partner/partnerka lub narzeczony/a
 • obcokrajowcy (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii, a którzy nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt w celu podjęcia pracy lub nauki w Norwegii i które nie są jeszcze rezydentami
 • osoby podróżujące służbowo
 • cudzoziemiec, któremu przyznano wizę Schengen, ale który nie podlega żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają

 

Oto podsumowanie wyjątków: 

 • cudzoziemcy mieszkający w Norwegii
 • cudzoziemcy pochodzący z krajów/obszarów niepodlegających kwarantannie (kraje/obszary „żółte”)
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie w ramach łączenia rodzin
 • cudzoziemcy, którzy mają odwiedzić lub mieszkać z bliskimi członkami rodziny w Norwegii
 • cudzoziemcy, którzy mają realizować uzgodnione kontakty z dziećmi
 • cudzoziemcy, którzy mają szczególne powody wskazujące, że dana osoba ma prawo wjazdu, takie jak szczególne obowiązki opiekuńcze nad osobami w Norwegii lub inne ważne względy społeczne
 • osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy przesiedleni
 • określone grupy zawodowe
 • dziennikarze
 • marynarze i personel lotniczy
 • transport towarowy i pasażerski
 • dyplomaci i personel wojskowy
 • Saamowie podczas hodowli reniferów
 • naukowcy i członkowie załogi na morskim rejsie badawczym
 • cudzoziemcy zaproszeni przez władze Norwegii oraz pracownicy organizacji międzynarodowych
 • cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 • cudzoziemcy pełniący krytyczne role społeczne
 • personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki
 • obcokrajowcy, którzy są stałymi mieszkańcami Svalbardu lub którzy muszą podróżować przez lądowe terytorium Norwegii w drodze do/z pracy lub pobytu na Svalbardzie

 

Obowiązkowe testy, rejestracja przyjazdu, kwarantanna i hotel kwarantannowy z zasady będą nadal obowiązywały tych nielicznych, których restrykcje wjazdowe nie dotyczą.  

Jako punkt wyjścia do tego, co uznawane jest za krytyczne role społeczne, można odnieść się do poniższej listy:

Lista krytycznych ról społecznych (zaktualizowana 28 kwietnia 2021)

 • Kierownictwo i zarządzanie kryzysowe
 • Siły zbrojne
 • Prawo i porządek
 • Zdrowie i opieka zdrowotna, włączając apteki i sprzątanie
 • Służby ratunkowe
 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze cywilnym
 • Natura i środowisko
 • Bezpieczeństwo dostaw energii
 • Woda i ścieki
 • Usługi finansowe
 • Dostawa energii
 • Komunikacja elektroniczna
 • Transport
 • Usługi satelitarne

Zmiany te są konsekwencją obecnej sytuacji epidemiologicznej z ogniskami zmutowanej wersji wirusa. Mają to być tymczasowe obostrzenia do uzyskania kontroli nad sytuacją epidemiologiczną.

 

Rejestracja przyjazdu

Aby zapewnić lepszą kontrolę nad zakażeniami, wszyscy podróżni z «czerwonych krajów» muszą zarejestrować się przed przekroczeniem granicy. Dotyczy to również norweskich obywateli.

Podróżni muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Norwegii, a podróż może być zarejestrowana najwcześniej 72 godziny przed czasem przyjazdu..

Cyfrowa rejestracja przyjazdu

Musisz zarejestrować się online. Po zakończonej rejestracji otrzymasz potwierdzenie, które ma być okazane policji przy kontroli granicznej. 

Podróżni proszeni są o zarejestrowanie jedynie informacji niezbędnych do tych celów. Dane są bezpiecznie przechowywane i usuwane po 20 dniach. Dostęp do tych danych mają jedynie władze.

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy rejestracji, możesz zadzwonić pod numer telefonu +47 33 41 28 70.

Zarejestruj się telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

 

Kwarantanna wjazdowa i hotel kwarantannowy

Wszyscy podróżujący do Norwegii muszą zostać poddani kwarantannie w odpowiednim miejscu lub w hotelu kwarantannowym. Wyjątki od kwarantanny dla osób, które przebywały tylko w krajach/obszarach o niskiej liczbie zakażeń w EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii (kraje/obszary „żółte”).

Osoby przyjeżdżające z krajów/obszarów EOG/Schengen i Wielkiej Brytanii, w których występuje duża liczba zakażeń, muszą przebywać w hotelach kwarantannowych, ale mogą opuścić hotel kwarantannowy po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej w dobie 3 lub 7, w zależności od liczby infekcji w kraju/obszarze, w którym przebywały.

Wszyscy podróżni z krajów innych niż EOG/Schengen i Wielka Brytania muszą spędzić cały okres kwarantanny w hotelach kwarantannowych.

Ogólne zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej i hoteli kwarantannowych

Więcej informacji o kwarantannie wjazdowej

Odwiedź strony internetowe FHI, aby uzyskać informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w Europie

 

Miejsce kwarantanny dla pracowników musi być wcześniej zatwierdzone

Pracownicy, którym wolno wjechać do Norwegii muszą przestrzegać bardzo surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Główna zasada mówi, że grupa ta ma odbyć kwarantannę w hotelu.

Wyjątek stanowią pracownicy i zleceniobiorcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii, którym pracodawca lub zleceniodawca zapewnia odpowiednie miejsce pobytu, które przed przyjazdem zostało zatwierdzone przez Norweską Państwową Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Przy wjeździe do kraju należy przedłożyć dokumentację takiego zatwierdzenia.

Formularz aplikacyjny na arbeidstilsynet.no

Więcej informacji dla pracodawców i pracowników na arbeidstilsynet.no

 

Tu znajdziesz pytania o odpowiedzi w języku angielskim  na temat podróżowania do Norwegii

oraz dodatkowe informacje w języku angielskim

Polecamy również stronę HelseNorge, gdzie są tłumaczone aktualne informacje na język polski

 

W Norwegii działa również infolinia w języku polskim na temat Covid. Jeśli masz pytanie, zadzwoń. Infolinia Dyrektoriatu Zdrowia (Helsedirektoratet) w języku polskim: 815 55 015, wybierz  #9+2