Papieska intencja modlitewna na lipiec: przyjaźń społeczna

 

W intencji modlitewnej na lipiec Papież zachęca chrześcijan, by byli architektami dialogu i przyjaźń: „Wyciągajmy do drugich rękę, oby nie było miejsca na wrogość i wojnę.

 

W swym rozważaniu Papież wychodzi od biblijnego stwierdzenia, że ten, kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb. Proponuje wyjście poza jedynie grupy przyjaciół i budowanie przyjaźni społecznej, tak potrzebnej do dobrego współistnienia. 

 

„Spotkać się ponownie, zwłaszcza z najuboższymi i najbardziej bezbronnymi. Z tymi, którzy znajdują się na peryferiach. Nabrać dystansu do populizmów, które wykorzystują udrękę ludzi, nie dając rozwiązań, proponując mrzonki, które niczego nie poprawiają. Uciekać przed wrogością społeczną, która tylko niszczy i wyjść z podziałów – mówi Franciszek w intencji modlitewnej na lipiec. – Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza dziś, gdy część polityki, społeczeństwa i mediów dąży do stworzenia sobie wrogów, aby pokonać ich w grze o władzę. Dialog jest drogą do nowego spojrzenia na rzeczywistość, do przeżywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem dobra wspólnego. Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych, byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, ludźmi odważnymi i pełnymi pasji, którzy zawsze wyciągają rękę i aby nie było miejsca na wrogość i wojnę.“

 

(na podst. Vatican News)