„Miłość na całe życie” czyli kurs przedmałżeński po polsku. Rozmowa z ks. Oddvarem Moi

Oddvar Moi.jpeg

 

 

Jakie wyzwania stoją przed osobami, które chcą wziąć katolicki ślub w Norwegii? Mogą nimi być różnorodność narodowa, różnice kulturowe, a nierzadko również wyznaniowe między narzeczonymi. Ks. Oddvar Moi wskazuje na jeszcze jeden ważny aspekt: „Wyzwaniem jest to, że społeczeństwa w dużej części świata zmieniły swoje poglądy na rodzinę, seksualność i małżeństwo, przez co obecnie poglądy Kościoła katolickiego są postrzegane jako „szczególne”, a niektórzy ludzie reagują negatywnie na chrześcijańskie rozumienie małżeństwa. Kiedy 50 lat temu dorastałem w Norwegii, poglądy Kościoła i społeczeństwa w tych kwestiach nie różniły się tak bardzo jak teraz”.

 

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Centrum Katechetyczne Diecezji Oslo opracowało nowe materiały przygotowujące do kursu przedmałżeńskiego. Wielu emigrantów ucieszy fakt, że broszura jest dostępna w kilku językach. Książeczkę można zamówić bezpośrednio w wydawnictwie St. Olav blad. O tej publikacji oraz o tym kto może z niej skorzystać rozmawiam z jednym z jej twórców, szefem Centrum Katechetycznego ks. Oddvarem Moi.

 

– Centrum Katechetyczne Diecezji Oslo wydało nowe materiały wykorzystywane do kursu przedmałżeńskiego.  Książeczka nosi tytuł Miłość na całe życie i  jest  dostępna w językach norweskim, angielskim i polskim. Przygotowanie tych publikacji wymagało dużo pracy, dlaczego podjęliście ten wysiłek?

– Kursy przygotowujące do małżeństwa są w Kościele katolickim obowiązkowe przed  zawarciem tego sakramentu, dlatego diecezje na całym świecie muszą mieć ludzi, którzy przygotują kursy i publikacje (w bardzo wielu językach). Diecezja Oslo od prawie 20 lat dysponuje dobrymi materiałami w języku norweskim, które teraz zostały zaktualizowane i skondensowane. Ta właśnie broszura została  przetłumaczona również na angielski i polski, ponieważ wiele naszych kursów przedmałżeńskich jest również oferowanych w tych językach.

 

– Czy może ksiądz trochę opowiedzieć o zaktualizowanych treściach? Co zawiera kurs?

– Kurs przekazuje przede wszystkim informacje o podstawowych wymogach, jakie musi spełnić małżeństwo katolickie: że w związek małżeński wchodzi się dobrowolnie, małżeństwo powinno trwać całe życie i że małżonkowie wyrażają wolę posiadania dzieci. Ponadto  podejmujemy wiele  tematów, które mogą pomóc parom budować szczęśliwy związek, a także zajmujemy się problemami, które mogą się pojawić, jeśli małżonkowie pochodzą z różnych krajów lub są różnych wyznań.

 

miłość na całe życie okładka.JPG

– Dla  kogo została przygotowana broszura?

– Ponieważ kurs przedmałżeński jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa w Kościele katolickim, broszura jest przeznaczona dla każdego, kto zamierza wziąć taki ślub. Została ona przygotowana po to, aby księża oraz inne osoby, które prowadzą kursy, mieli dobry, aktualny i nowoczesny materiał do wykorzystania podczas swoich zajęć.

 

– Jakie największe wyzwania stoją w Norwegii przed osobami, które przygotowują się do małżeństwa?

– Nie chcę tego nazywać problemem, ale jest to dość szczególne, że pobierające się pary pochodzą z tak wielu krajów świata - wszystkich krajów europejskich, z Polską i Litwą na czele, z wielu krajów afrykańskich, z Filipin, Ameryki Łacińskiej, itd., a także, że większość uczestniczących w kursach i mieszkających w Norwegii osób nie pobierze się tutaj, ale pojedzie wziąć ślub w swoim kraju.

Natomiast wyzwaniem jest to, że społeczeństwa w dużej części świata zmieniły poglądy na rodzinę, seksualność i małżeństwo, przez co tradycyjne podejście do tych spraw Kościoła katolickiego postrzegane jest jako „szczególne”, a niektórzy ludzie reagują negatywnie na chrześcijańskie rozumienie małżeństwa. Kiedy 50 lat temu dorastałem w Norwegii, poglądy Kościoła i społeczeństwa w tych kwestiach nie różniły się tak bardzo, jak teraz.

 

 

– Czy w krótkim czasie kursu, który ogranicza się do kilku spotkań można przygotować ludzi do małżeństwa katolickiego? Jaka jest opinia księdza na ten temat?

– Kościół, w tym wszyscy ostatni papieże, wyraźnie stwierdzają, że przygotowanie do małżeństwa trwa wiele lat i ma kilka różnych form. Najpierw obserwujesz małżeństwo swoich rodziców w rodzinie, w której dorastasz, potem nabywasz wiedzy teoretycznej o małżeństwie jako młodzież i dorastający człowiek podczas katechezy oraz w środowisku katolickim, a na końcu masz swój własny kurs przed ślubem. Oczywiste jest, że krótki kurs, składający się z 4-5 sesji nie może w znacznym stopniu przygotować ludzi, ale jest to ostateczne uporządkowanie wiedzy i jest ono obowiązkowe.

 

– Dlaczego wybraliście tytuł „Miłość na całe życie”?

– Myślę, że to dobry tytuł, ponieważ małżeństwo to przede wszystkim przyjaźń i miłość, które  powinny trwać całe życie.

 

– W materiale kursu możemy przeczytać, że zarówno św. papież Jan Paweł II, jak i papież Franciszek uznali małżeństwo i rodzinę za szczególnie ważny obszar zainteresowania Kościoła. W jaki sposób Kościół powinien się dziś opiekować rodzinami?

– Kościół musi starać się pomagać rodzinom na wiele sposobów i spotykać ludzi przez całe ich życie - od początku (chrzest) do końca życia (śmierć i pogrzeb). Rodzina przechodzi przez wiele faz; jest się nowożeńcem, ma się  małe dzieci, potem nastolatki, dorosłe dzieci i wnuki. To wielkie zadanie, aby móc wspomagać oraz prowadzić ludzi i rodziny przez wszystkie etapy ich życia. Wyzwaniem dla diecezji i  parafii jest realizowanie tego dzieła zarówno na poziomie liturgicznym, katechetycznym, jak i charytatywnym. Aby to osiągnąć, potrzebujemy pomocy i  modlitwy wszystkich katolików.

 

 

Broszurę w języku polskim można zamówić tu 

Wiele materiałów w języku polskim znajdziecie również w Internecie