Audiencja generalna: wiara w Jezusa nie jest towarem, o który trzeba się targować

NTB_kEl1LAUq6ag.jpg"Paweł interpretuje całe swoje życie jako wezwanie do ewangelizacji, do prowadzenia do poznania przesłania Chrystusa, do poznania Ewangelii: „Biada mi – mówi – gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16)" - powiedział podczas wczorajszej audiencji generalnej  Papież. Zdjęcie: REUTERS/Remo Casilli

 

 

 

W środę 4 sierpnia odbyła się pierwsza po przerwie wakacyjnej audiencja generalna Papieża. Była ona kontynuacją cyklu katechez poświęconych misji ewangelizacyjnej św. Pawła.

 

 

Ojciec Święty rozpoczął swoją katechezę od stwierdzenia, że św. Paweł był w swojej misji entuzjastyczny i nic poza nią nie widział:

„Wszystko w nim poświęcone jest temu głoszeniu i nie interesuje go nic innego, poza Ewangelią. To jest miłością Pawła, przedmiotem jego zainteresowania i jego zawodem: głoszenie. Posuwa się nawet do stwierdzenia: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” (1 Kor 1, 17)”

Zrozumiałe jest, jak napisał Papież, w związku z tym jego rozczarowanie w stosunku do Galatów, którzy obrali niewłaściwą drogę. Odchodzenie Galatów od prawdziwej Ewangelii jest również nauką dla nas, współczesnych i prowadzi Papieża do ważnej konkluzji, że:

„Z prawdą Ewangelii nie można negocjować. Albo przyjmujesz Ewangelię taką, jaka została ogłoszona, albo przyjmujesz coś innego. Bowiem z Ewangelią nie można negocjować. Nie można uciekać się do kompromisów: wiara w Jezusa nie jest towarem, o który trzeba się targować: jest odkupieniem, spotkaniem, zbawieniem. Nie jest towarem na sprzedaż”.

 

Pełny tekst papieskiej katechezy przeczytasz tutaj

 

(na podst. ekai.pl)