Caritas Norwegia zorganizował spotkanie na temat pracowników zagranicznych

Caritas.JPEG

 

 

W czwartek 19 sierpnia w Arendal odbyło się spotkanie poświęcone pracownikom zagranicznym. Były to prezentacje specjalistów, osobiste historie i debata polityczna, przygotowane przez Caritas Norwegia.  Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia, która jest dostępna online.

 

Zmiany na rynku pracy i problemy pracowników zagranicznych

W ciągu ostatnich 15 lat europejski rynek pracy w dużej mierze zatarł granice między państwami. Jednocześnie ciągle słyszymy o potrzebie zatrudniania pracowników w zawodach kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa. W jakich zawodach i ilu pracowników będzie potrzebnych w nadchodzących latach, aby Norwegia mogła rozwijać przemysł, innowacje i usługi socjalne?

Jednocześnie sprawiedliwość, która powinna wynikać z prawa do swobodnego przemieszczania się, jest wyraźnie kwestionowana przez dumping socjalny, nieuczciwe warunki pracy i czasami ograniczone prawa do świadczeń socjalnych. Caritas spotyka wielu imigrantów, którzy nie mają możliwości wykorzystania swoich kompetencji zawodowych. Jak możemy zapewnić godne warunki pracy i jak lepiej wykorzystać kompetencje, które już posiadamy? Na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas spotkania zorganizowanego w Arendal.

 

W wydarzeniu wzięli udział:

- Martha Rubiano Skretteberg, sekretarz generalna Caritas Norwegia

- Anne Mette Ødegård, starszy pracownik naukowy, FAFO

- Lars Mamen, Fair play Bygg

- Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, koordynator zespołu ds. imigracji pracowniczej, Caritas Norwegia

- Paweł Matych, Doradca, Caritas Arendal

- Tore Storehaug, członek Stortingu, KrF Chrześcijańska Partia Ludowa

- Marte Mjøs Persen, burmistrz Bergen, Partia Pracy

 

 

Zobacz relację tego z wydarzenia tutaj