Papieska katecheza: jesteśmy powołani do wolności w Duchu Świętym

NTB_9N-GlJ6q4JU.jpg

Zdjęcie: REUTERS

 

 

Podczas wczorajszej audiencji generalnej Papież Franciszek kontynuował cykl katechez poświęconych Listowi do Galatów. „Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z Prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości. To jest bardzo ważne: Prawo prowadzi nas do Jezusa” – powiedział Ojciec Święty podczas swojego środowego wystąpienia.

 

Franciszek zaznaczył, że kiedy Paweł mówi o Prawie, ma na myśli Prawo Mojżeszowe, związane z przymierzem, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Przestrzeganie Prawa gwarantowało ludowi korzyści płynące z Przymierza i szczególnej więzi z Bogiem. Związek między Przymierzem a Prawem był tak ścisły, że oba te elementy były nierozerwalne. Św. Paweł przypomina, że Prawo nie jest podstawą Przymierza, ponieważ przyszło później. Nie oznacza to, że był on przeciwny Prawu Mojżeszowemu, wskazując, że ma ono bardzo ściśle określoną rolę w historii zbawienia. „Jednak Prawo nie daje życia, nie oferuje wypełnienia obietnicy, ponieważ nie jest w stanie jej urzeczywistnić. Ci, którzy szukają życia, muszą patrzeć na obietnicę i jej urzeczywistnienie w Chrystusie” – wskazał Papież wyjaśniając nauczanie Apostoła Narodów.

 

„Drodzy przyjaciele, ta pierwsza wypowiedź Apostoła do Galatów ukazuje radykalną nowość życia chrześcijańskiego: wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z Prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości” – stwierdził papież. Na zakończenie swej katechezy spontanicznie dodał: „To jest bardzo ważne: Prawo prowadzi nas do Jezusa. Ale ktoś z was może mi powiedzieć: 'Ojcze jedna rzecz – czy to znaczy że jeśli odmawiam Credo, to nie muszę przestrzegać przykazań?' Nie, przykazania są aktualne w tym sensie, że są wychowawcą, który prowadzi ciebie do spotkania z Jezusem. Ale jeśli pominiesz spotkanie z Jezusem i chcesz cofnąć się, nadając większą wagę przykazaniom – to był problem tych fundamentalistycznych misjonarzy, którzy wmieszali się między Galatów, aby im zawrócić w głowie. Niech Pan pomoże nam podążać drogą przykazań, ale patrząc na miłość Chrystusa, spotykając się z Chrystusem, wiedząc, że spotkanie z Jezusem jest ważniejsze niż wszystkie przykazania”.

 

Pełen tekst papieskiej katechezy przeczytasz tu

 

(na podst. ekail.pl)