Pracujesz w Norwegii? Poznaj swoje prawa

 NTB_CtDaBm4DGkw.jpg

 Co zrobić, gdy pracowawca nie chce wypłacić pensji? Jak powinna wyglądać umowa o pracę? Odpowiedzi na te pytania w j. polskim znajdziesz na stronie Norweskiej Inspekcji Pracy. Zdjęcie:  Ole Gunnar Onsøien / NTB

 

 

Norweska Inspekcja Pracy  - Arbeidstilsynet rozpoczęła kampanię skierowaną do pracowników migrujących. Na przygotowanej w języku polskim stronie internetowej znajdziemy wiele ważnych informacji, z którymi powinna się zapoznać każda osoba pracująca w Norwegii.

 

Płaca minimalna

Na stronie Norweskiej Inspekcji Pracy można m.in. przeczytać, że w Norwegii obowiązuje pracowników minimalne wynagrodzenie. Nie ma jednak ogólnej płacy minimalnej, lecz są one różne dla różnych branż.

TUTAJ możesz sprawdzić, jaka jest płaca minimalna w twojej branży

 

Przy wypłacie wynagrodzenia lub zaraz po niej pracodawca musi wydać odcinek wypłaty, który pokazuje, jakie otrzymujesz wynagrodzenie brutto, jaka zaliczka na podatek została odprowadzona i jakich innych potrąceń dokonano z wynagrodzenia brutto, jakiej wysokości wypłatę otrzymujesz (wynagrodzenie netto) oraz metodę obliczania dodatku urlopowego.  Jeśli nie otrzymasz odcinka wypłaty, musisz zażądać go od swojego pracodawcy.

 

Nie otrzymałeś zapłaty?

Na stronie Arbeidstilsynet są również konkretne rady, co zrobić w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy wynagrodzenia lub świadczenia urlopowego.

Możesz o tym przeczytać TUTAJ

 

Czas pracy

Jako pracownik w Norwegii powinieneś wiedzieć, kiedy i za ile będziesz pracować. Musisz wiedzieć np., że jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych, należy ci się dodatek w wysokości, co najmniej 40% ustalonej stawki godzinowej. Możesz zawrzeć z pracodawcą pisemną umowę mówiącą, że nadgodziny będą w całości lub w części rozliczane w formie udzielenia czasu wolnego.  Dodatek  do wynagrodzenia za nadgodziny w wysokości co najmniej 40% zawsze musi być wypłacany dodatkowo. 

Normalne godziny pracy są regulowane, to zapewnia, że nie będziesz pracować zbyt dużo, ale również to, że masz prawo do wynagrodzenia za nadgodziny.

Więcej o nadgodzinach znajdziesz TU 

thumbnail_image003.jpg

Umowa

Jeśli pracujesz w Norwegii, zawsze masz prawo do pisemnej umowy o pracę. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy zatrudnienie jest na stałe, czy na czas określony, czy pracujesz w pełnym, czy niepełnym wymiarze godzin.

Jeśli pracodawca oddelegował Cię do pracy do Norwegii, to masz zasadniczo takie same prawa, jak pracownicy norwescy. Dotyczy to również sytuacji, gdy jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub koncern i zostałeś wysyłany do oddziału w Norwegii. 

 

 

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Jako pracownik w Norwegii masz prawo do bezpiecznego środowiska pracy. W miejscu pracy obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a wiele z nich jest regulowanych przez prawo. Za zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy odpowiada pracodawca.

Pracodawca musi wspólnie z pracownikami ocenić możliwe zagrożenia w miejscu pracy i jest odpowiedzialny za wdrożenie środków w celu usunięcia lub zmniejszenia ryzyka zachorowania lub odniesienia obrażeń przez pracowników podczas pracy.

Pamiętaj, że pracodawca musi zapewnić ci szkolenie w języku, który rozumiesz. 

Karta BHP to obowiązkowy identyfikator, który wszyscy pracownicy budowlani i sprzątacze muszą w sposób widoczny nosić w miejscu pracy.

Dotyczy to wszystkich firm, które wykonują pracę w Norwegii: norweskich i zagranicznych, przedsiębiorstw jednoosobowych i agencji pracy tymczasowej, a także zleceń długo- lub krótkoterminowych.

Za zamówienie Twojej karty BHP odpowiada pracodawca. Karta jest imienna i ważna przez okres zatrudnienia oraz musi zostać odnowiona po dwóch latach. Jeśli nie otrzymałeś karty BHP, zgłoś się do pracodawcy.  

 

Nie pozwól się wykorzystywać

Skontaktuj się z Państwową Inspekcją Pracy, jeśli nie otrzymujesz tego, do czego masz prawo, nie masz karty BHP lub masz inne uwagi dotyczące miejsca pracy. 

Możesz zadzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy pod numer (+47) 73 19 97 00 lub skontaktować się z doradcami Państwowej Inspekcji Pracy TUTAJ https://www.sua.no/

Z Państwową Inspekcją Pracy możesz skontaktować się również  anonimowo TUTAJ 

 

Strona Państwowej Inspekcji Pracy w języku polskim

 

Pamiętaj, że zgodnie z filmem kampanii (poniżej) – Niewykluczone, że zgodnie z prawem możesz otrzymać znacznie więcej niż dostajesz