Zebranie CCEE: „Nie spotkali Go, bo nie ukazaliśmy Go wystarczająco dobrze poprzez nasze życie”

 

CGZ1026-768x511.jpg

Zdjęcie: CCEE

 

W czwartek 23 września rozpoczęło się w Rzymie Zebranie Plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W pierwszym dniu tego wydarzenia biskupi wzięli udział w Mszy św. odprawionej przez Papieża Franciszka i zawierzyli przyszłość wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

 

Zebranie Plenarne ma szczególny charakter, ponieważ odbywa się w 50. rocznicę powstania Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Potrwa ono cztery dni i zakończy się w najbliższą niedzielę.

Konferencję biskupów rozpoczęła Msza św. celebrowana przez Papieża Franciszka w Bazylice Watykańskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, abp Stanisław Gądecki, koncelebrował  Mszę św. z Papieżem. W papieskiej homilii znalazły się słowa o tym, że przed europejskimi chrześcijanami stoi dziś ważne wyzwanie, którym jest przezwyciężenie pokusy komfortowego pielęgnowania struktur, trwania w bezpieczeństwie, jakie dają tradycje.

„Łatwo jest osądzać tych, którzy nie wierzą, wygodnie wymieniać przyczyny sekularyzacji, relatywizmu i wielu innych «izmów», ale w istocie jest to bezowocne. Słowo Boże prowadzi nas do refleksji nad nami samymi: czy odczuwamy sympatię i współczucie dla tych, którzy nie odczuli radości spotkania z Jezusem lub ją utracili?. Czy jesteśmy spokojni, bo przecież nie brakuje nam niczego do życia, czy też jesteśmy zmartwieni, widząc tak wielu braci i sióstr dalekich od radości Jezusa? Koncentrujemy się na różnych stanowiskach w Kościele, na debatach, programach i strategiach, a tracimy z oczu prawdziwy program, jakim jest Ewangelia, tracimy energię miłości, żar bezinteresowności” – powiedział Franciszek.

 Zdjęcie: KEP

 

E_-wVdyXsAEkMCR.png

Ojciec Święty  zaznaczył, że budowa wspólnego europejskiego domu wymaga od nas pozostawienia za sobą wygód teraźniejszości i powrotu do dalekowzrocznej wizji ojców założycieli. Podkreślił, że dotyczy to także Kościoła. „Musimy wspólnie patrzeć w przyszłość, a nie przywracać przeszłość. Należy dbać o fundamenty, o żywą tradycję Kościoła, która opiera się na tym, co najważniejsze, na Dobrej Nowinie, na bliskości i świadectwie” – powiedział Papież. Przypomniał, że dzieło odbudowy wiary na kontynencie wielcy święci zaczynali od siebie, nie tracąc czasu na obwinianie i krytykę.

„Nie przejmowali się mrocznymi czasami, przeciwnościami i podziałami, jakie istniały zawsze. Żyli Ewangelią, nie zważając na znaczenie i politykę. W ten sposób, z łagodną siłą miłości Boga, wcielali w życie Jego styl bliskości, współczucia i czułości. Budowali klasztory, sprawiali, że gleba stawała się żyzna, pomagali odnaleźć dusze ludziom i krajom: bez żadnego programu społecznego, jedynie kierując się Ewangelią – mówił Franciszek. – To jest nasze powołanie jako pasterzy: gromadzić owczarnię, a nie rozpraszać ją, ani też nie zachowywać w pięknych, zamkniętych zagrodach. Odbudowa oznacza stawanie się budowniczymi komunii, nawiązującymi więzy jedności na każdym poziomie: nie ze względu na strategię, lecz ze względu na Ewangelię“.

Papież zaznaczył, iż powodem, dla którego wielu Europejczyków uważa wiarę jedynie za element historii, jest to, że nie mieli szansy spotkać Jezusa działającego w ich życiu:

 „Nie spotkali Go, bo nie ukazaliśmy Go wystarczająco dobrze poprzez nasze życie” – powiedział Ojciec Święty.

 

Pełen tekst papieskiej homilii przeczytasz TUTAJ 

Po zakończeniu Mszy jej uczestnicy udali się do grobu św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Odnowili wyznanie wiary przy grobie św. Piotra, a następnie zebrali się w Kaplicy św. Sebastiana, gdzie odmówili modlitwę zawierzenia Europy, ułożoną przez św. Jana Pawła II i zawartą w jego adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa. Modlitwę tę, w której Jan Paweł II zawierzał Europę opiece Maryi, odmówili przy grobie św. Jana Pawła II, gdzie umieszczono ikonę Maryi Matki Europy, przygotowaną przez siostry zakonne z Nazaretu z okazji sesji plenarnej CCEE, która odbyła się w 2015 r. w Ziemi Świętej.

   

Temat jubileuszowego spotkania rady to „Pamięć i perspektywy w kontekście encykliki Fratelli tutti”. Biskupi chcą przyjrzeć się sytuacji w Europie i określić najważniejsze elementy wpływające obecnie na kształt naszego kontynentu, zarówno w perspektywie kościelnej, jak i świeckiej. Celem spotkania jest także odnowienie zaangażowania Kościoła w budowanie Europy, zgodnie z wezwaniem Papieża Franciszka, który w swoim przesłaniu do biskupów europejskich, z okazji spotkania w Santiago de Compostela, zachęcił ich do pracy „na rzecz nowego humanizmu europejskiego, zdolnego do dialogu i integracji”, aby Europa mogła „wzrastać jako rodzina narodów, ziemia pokoju i nadziei”.

Plenarne CCEE potrwa w Rzymie do najbliższej niedzieli.

  

Rada Konferencji Episkopatów Europy została utworzona w marcu 1971 r., a następnie zatwierdzona przez papieża Pawła VI. Jej celem jest utrzymywanie ścisłej współpracy między episkopatami oraz promowanie nowej ewangelizacji. Ma także wspierać dialog ekumeniczny na rzecz jedności chrześcijan i dawać świadectwo o Chrystusie w europejskich społeczeństwach.


(na podst. ekai.pl i Vatican News)