Nowe obostrzenia pandemiczne

MUNNBIND.jpg

ZRÓB JAK PAPIEŻ FRANCISZEK: Załóż maseczkę ochronną. Zaszczep się. Postępuj zgodnie zaleceniami pandemicznymi. Ojciec Święty w samolocie lecącym z Włoch na Cypr, 2 grudnia 2021 r. FOTO: Alessandra Tarantino / REUTERS

 

 

Do wszystkich parafii w katolickiej diecezji Oslo. Parafie w prelaturze Trondheim, prelaturze Tromsø i wspólnoty zakonne: do informacji.

UWAGA  parafie w Oslo, Bærum, Halden, Indre Østfold, Kongsberg, Kongsvinger, Lillestrøm, Moss, Ullensaker.

 

2.12.2021 r. rząd ogłosił nowe obostrzenia pandemiczne dla Oslo, części Viken oraz regionu Innlandet,  a także nowe zalecenia dla całego kraju, które obowiązują  od piątku 3.12.2021 r. Pamiętaj, że mogą zostać wprowadzone nowe przepisy dla innych części kraju.

 

Zasady dla Oslo, części Viken i Innlandet

 

NABOŻEŃSTWA I INNA LITURGIA

W nabożeństwach w pomieszczeniach, bez wyznaczonych miejsc siedzących dla wszystkich wierzących może uczestniczyć maksymalnie 600 osób. Uczestników należy podzielić na grupy do 200 osób. Między grupami zawsze musi być zachowana odległość co najmniej dwóch metrów. Organizatorzy nie są wliczani w tę liczbę.

Nie ma wymogu odległości między uczestnikami. Jeśli kościół ma mniej niż 200 miejsc, wierni siedzą normalnie.

 

ROZEZNANIE I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani poprzez podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Parafie mogą zostać poproszone o pomoc gminie w informowaniu uczestników o zarażeniu. Lista uczestników musi być właściwie prowadzona i usuwana po 14 dniach. Uczestnicy muszą wiedzieć, że lista jest sporządzana i jak długo jest przechowywana.

Należy pamiętać, że  imprezy i spotkania po  ceremoniach takie jak np. spotkania przy kawie lub inne są określane, jako „wydarzenia” i podlegają tym samym zasadom rejestracji uczestników.

 

System biletowy OKB jest już otwarty

 

SPOTKANIA PRYWATNE

Na spotkaniach prywatnych dopuszcza się nie więcej niż 100 osób. W parafiach są to m.in. przyjęcia bożonarodzeniowe, wykłady, urodziny, rocznice lub inne wydarzenia. Należy pamiętać, że wymóg rejestracji uczestników obowiązuje również w tych przypadkach.

 

KORZYSTANIE Z MASECZEK OCHRONNYCH

OKB zaleca, aby wszyscy uczestnicy Mszy św. nosili maseczki ochronne, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości 1 metra. Tj. przy wejściu i wyjściu oraz na zewnątrz kościoła, kiedy gromadzą się wierni.

 

Zalecenia krajowe

  • Zostań w domu, gdy jesteś chory – nie zwlekaj z tym.
  • Unikaj uścisków dłoni i  przytulania.
  • Zaleca się pracę z domu przez cały tydzień lub część tygodnia, kiedy jest to możliwe i nie przeszkadza w funkcjonowaniu firmy.
  • Ogranicz liczbę bliskich kontaktów.
  • Maseczki ochronne są zalecane, gdy nie można trzymać, co najmniej jednego metra od innych.

 

Czytaj po norwesku