Nowe zalecenia i przepisy ogólnokrajowe od 15 grudnia 2021 r.

MUNNBIND.jpg

ZRÓB JAK PAPIEŻ FRANCISZEKZałóż maseczkę ochronną. Zaszczep się. Postępuj zgodnie zaleceniami pandemicznymi. Ojciec Święty w samolocie lecącym z Włoch na Cypr, 2 grudnia 2021 r. FOTO: Alessandra Tarantino / REUTERS

 

Do wszystkich parafii w katolickiej diecezji Oslo, prelatury Trondheim i Tromsø oraz wspólnot zakonnych: do informacji.

 

13 grudnia 2021 r. rząd ogłosił nowe przepisy ogólnokrajowe i zalecenia pandemiczne. Przepisy dotyczą całego kraju i wchodzą w życie o północy 15.12.2021.

 

NABOŻEŃSTWA I INNA LITURGIA

Parafie mogą wybierać między dwoma rozwiązaniami: „z wyznaczonymi miejscami” lub „bez wyznaczonych miejsc”.

  1. A) Ze stałymi wyznaczonymi miejscami:

W Mszach w pomieszczeniach z wyznaczonymi miejscami siedzącymi dla wszystkich wiernych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Organizatorzy (m.in. duchowni, organiści, lektorzy, kościelni) nie są wliczani w tę liczbę. Obowiązują rozszerzone wymagania dotyczące rejestracji, patrz osobna sekcja poniżej.

W Mszach organizowanych na zewnątrz z wyznaczonymi miejscami może uczestniczyć maksymalnie 600 osób podzielonych na 3 kohorty po maksymalnie 200 osób w każdej. Między kohortami musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów, a między wiernymi 1 metr.

 

  1. B) Bez stałych miejsc wyznaczonych

W nabożeństwach w pomieszczeniach bez wyznaczonych miejsc siedzących może uczestniczyć maksymalnie 20 osób.

Organizatorzy (patrz wyżej) nie są wliczani w tę liczbę.

W Mszach na wolnym powietrzu bez stałych wyznaczonych miejsc może uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

Pogrzeby są uważane za wydarzenie publiczne i odnoszą się do nich przepisy dotyczące nabożeństw z wyznaczonymi, stałymi miejscami. Oznacza to, że maksymalna liczba uczestników to 50 osób.

Organizator musi zapewnić, aby każdy, kto bierze udział w wydarzeniu zachował, co najmniej 1 metr odległości od innych osób, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie.

Odległość, którą należy zachować w kolejce do Komunii św. to również, co najmniej metr odległości.

 

ROZEZNANIE I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani poprzez podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i miejsca,  w którym wierny będzie siedzieć podczas Mszy. Zwracamy szczególną uwagę, że podanie w rejestracji miejsca (siedzenia) wprowadza nowy przepis obowiązujący od  15.12.2021 r.

Parafie mogą zostać poproszone o pomoc gminie w informowaniu uczestników o zarażeniu. Lista uczestników musi być właściwie prowadzona i usuwana po 14 dniach. Uczestnicy muszą wiedzieć, że lista jest sporządzana i jak długo jest przechowywana.

Należy pamiętać, że  imprezy i spotkania po  ceremoniach, takie jak np. spotkania przy kawie lub inne są określane, jako „wydarzenia” i podlegają tym samym zasadom rejestracji uczestników.

W przypadku wydarzeń odbywających się wewnątrz należy wyznaczyć organizatora, który musi mieć wgląd w to, kto jest obecny i czy przepisy są właściwie przestrzegane.

 

SPOTKANIA PRYWATNE

Na spotkaniach prywatnych w miejscach publicznych w wynajmowanych lub wypożyczanych lokalach nie może przebywać nie więcej niż 20 osób w pomieszczeniu. Maksymalna liczba uczestników na świeżym powietrzu to 50 osób.

W parafiach są to m.in. przyjęcia bożonarodzeniowe, wykłady, urodziny, rocznice lub inne wydarzenia.

Na stypach po pogrzebie może być obecnych 50 osób. Należy pamiętać, że wymóg rejestracji uczestników obowiązuje również w tym przypadku.

 

CHÓR I PRÓBY CHÓRU

Dla dorosłych zaleca się odwołanie prób chóru w pomieszczeniach.

Podczas śpiewania chóru zaleca się utrzymanie odległości co najmniej dwóch metrów.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą mieć organizowane zajęcia rekreacyjne. Jeśli aktywność odbywa się w pomieszczeniu, a takich zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 dzieci. Nie zaleca się gromadzenia dzieci i młodzieży z różnych miejsc/kohort.

Oznacza to, że możliwe jest organizowanie zajęć takich jak katechezy i inne spotkania w parafii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (szkoła podstawowa).

 

KORZYSTANIE Z MASECZEK OCHRONNYCH

Od 15.12.2021  Obowiązuje używanie maseczek w pomieszczeniach podczas wydarzeń /imprez, takich jak Msze, spotkania modlitewne, spotkania przy kawie po Mszach itp.

 

KOMUNIA  ŚW.

Jedyną dozwoloną formą jest Komunia św. na rękę. Komunia udzielana do ust jest zabroniona.

 

BIURO DOMOWE

Jeśli nie stanowi to przeszkody w wykonywaniu ważnych i niezbędnych zadań w pracy, pracodawca powinien umożliwić i zapewnić pracownikom możliwość pracy z domu.

 

Zalecenia krajowe

  • Utrzymaj metr odległości od osób innych niż domownicy i bliscy.
  • Zostań w domu, gdy jesteś chory – nie zwlekaj z tym.
  • Unikaj uścisków dłoni i  przytulania.
  • Ogranicz liczbę bliskich kontaktów. Do domu możesz zaprosić maks. 10 gości (do tej liczby nie są wliczani domownicy).
  • Weź szczepionkę.
  • Maseczki ochronne są zalecane również wtedy, gdy nie można trzymać, co najmniej jednego metra odległości od innych.

 

OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY?

Nowe przepisy obowiązują od 15 grudnia przez cztery tygodnie.

 

Czytaj po norwesku