Vatikanet ser på saken

NTB_fWPzH6rB37A.jpg

GRANSKNINGSRAPPORT: Stephanie Herrmann, kansler i erkebispedømmet München og Freising, bærer inn den 1200 sider store rapporten til pressekonferansen den 20. januar 2022. FOTO: Sven Hoppe/Pool via REUTER.

 

På en pressekonferanse torsdag 20. januar ble det lagt frem en granskningsrapport som ser på håndteringen av overgrepssaker i erkebispedømmet München og Freising i årene 1945 til 2010.

 

Den 1200 siders store rapporten er utarbeidet av advokatfirmaet Westpfahl Spilker Wastl på oppdrag fra erkebispedømmet München Freising. Den viser at det i en periode på 74 år ble begått overgrep mot minst 497 personer i erkebispedømmet. 60 prosent av ofrene var mellom 8 og 14 år gamle. 173 av i alt 235 overgripere var prester.

 

Hva gjorde de?

 

Rapporten fokuserer på hvordan overgrep og anklager om overgrep ble fulgt opp og håndtert, ikke minst; ikke fulgt opp. Hvem visste hva om overgrep - og når, og hva foretok de seg – hvis de i det hele tatt gjorde noe.

 

Rapporten går nærmere inn på hvordan erkebispedømmets ledere behandlet sakene, herunder pave emeritus Benedikt XVI, som var erkebiskop i München og Freising fra 1977 til 1982. Pave Benedikt har svart på spørsmål fra kommisjonen og sagt at han ikke hadde kjennskap til situasjonen. Han avviser at han har gjort noe galt.

 

Skam og anger

 

Den hellige stols pressetalsmann, Matteo Bruni sier til Vatican News at Den hellige stol ennå ikke kjenner rapportens innhold, men at rapporten vil bli studert og få behørig oppmerksomhet de neste dagene.

 

Bruni sier videre:

-Den hellige stol vil gi uttrykk for og gjenta sin skam og anger, og dype beklagelse over geistliges overgrep mot mindreårige. Vi forsikrer alle ofre om vår støtte og at vi står på deres side, og vi bekrefter at den videre vei er å beskytte barna og garantere dem et trygt miljø i Kirken. (NTB/Vatican News)

Les mer på Vatican News (engelsk)

Les rapporten (tysk)