Zmiany w obostrzeniach pandemicznych od 21 stycznia

20 stycznia 2022 r. norweski rząd powiadomił o zmianach w krajowych przepisach pandemicznych. Nowe zalecenia zezwalają na zwiększenie liczby uczestników Mszy do 1500 osób, jeśli w kościele zostały wyznaczone miejsca siedzące. Nadal obowiązują jednak nakaz rejestracji uczestników i restrykcyjne przepisy higieniczne.

 

Nowe przepisy dotyczą całego kraju i weszły w życie 21 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00. 

 

Do wszystkich parafii w katolickiej diecezji Oslo, prelatury Trondheim i Tromsø oraz wspólnot zakonnych: do informacji.

 

Poniżej publikujemy zmiany w zaleceniach pandemicznych, które obowiązują od 21 stycznia 2022.

NABOŻEŃSTWA I INNA LITURGIA

Zmiana od 21 stycznia 2022: Ilość

Parafie mogą wybierać między dwoma rozwiązaniami: „z wyznaczonymi miejscami” lub „bez wyznaczonych miejsc”.

  1. A) Ze stałymi wyznaczonymi miejscami:

W Mszach w pomieszczeniach z wyznaczonymi miejscami siedzącymi dla wszystkich wiernych może uczestniczyć maksymalnie 1500 osób.

W przypadku większej liczby uczestników niż 200 należy ich podzielić na grupy do 200 osób. Między grupami musi być, co najmniej 2 metry odległości i co najmniej 1 metr między wiernymi. Wyjątek od tej reguły – tak jak poprzednio – odnosi się do członków tego samego gospodarstwa domowego lub bliskich krewnych, którzy mogą siedzieć razem. Tam, gdzie obecnych jest więcej niż 200 osób, maksymalnie można wykorzystać 50 procent pojemności sali. Grupy muszą mieć oddzielne toalety i ewentualnie szatnie.

W przypadku korzystania z krzeseł wystarczy, że pomiędzy każdym uczestnikiem jest wolne miejsce.

W Mszach organizowanych na zewnątrz z wyznaczonymi miejscami może uczestniczyć maksymalnie 3000 osób podzielonych na kohorty po maksymalnie 500 osób w każdej. Między kohortami musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów, a między wiernymi 1 metr.

 

  1. B) Bez stałych miejsc wyznaczonych

W nabożeństwach w pomieszczeniach bez wyznaczonych miejsc siedzących może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Ten przepis nie zmienił się od 14 stycznia 2022 r.

Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać z podziału na grupy i większej niż ilości uczestników niż 200 osób, wiąże się to z wymaganiami m.in. toalety i pisemnym planem kontroli infekcji.

 

Wprowadzone 14 stycznia 2022 r. przepisy nadal obowiązują, z wyjątkiem zmian wprowadzonych od 21 stycznia, o których napisaliśmy powyżej. Nie zmieniły się zalecenia dotyczące rejestracji uczestników Mszy św., zajęć dla dzieci i młodzieży, udzielania Komunii św. oraz korzystania z maseczek ochronnych.

Poniżej znajdziesz te zalecenia:

 

ROZEZNANIE I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani poprzez podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i miejsca,   w którym wierny będzie siedzieć podczas Mszy. Zwracamy szczególną uwagę, że podanie w rejestracji miejsca (siedzenia) wprowadza nowy przepis obowiązujący od  15.12.2021 r.

Parafie mogą zostać poproszone o pomoc gminie w informowaniu uczestników o zarażeniu. Lista uczestników musi być właściwie prowadzona i usuwana po 14 dniach. Uczestnicy muszą wiedzieć, że lista jest sporządzana i jak długo jest przechowywana.

Należy pamiętać, że  imprezy i spotkania po  ceremoniach, takie jak np. spotkania przy kawie lub inne są określane, jako „wydarzenia” i podlegają tym samym zasadom rejestracji uczestników.

W przypadku wydarzeń odbywających się wewnątrz należy wyznaczyć organizatora, który musi mieć wgląd w to, kto jest obecny i czy przepisy są właściwie przestrzegane.

 

TU zarejestrujesz się na Mszę św.

 

SPOTKANIA PRYWATNE

Zmiana od stycznia 2022: Ilość uczestników

Na spotkaniach prywatnych w miejscach publicznych w wynajmowanych lub wypożyczanych lokalach nie może przebywać nie więcej niż 30 osób w pomieszczeniu. Maksymalna liczba uczestników na świeżym powietrzu to 50 osób.

W parafiach są to m.in. przyjęcia bożonarodzeniowe, wykłady, urodziny, rocznice lub inne wydarzenia.

Na stypach po pogrzebie może być obecnych 50 osób. Należy pamiętać, że wymóg rejestracji uczestników obowiązuje również w tym przypadku.

 

CHÓR I PRÓBY CHÓRU

Dla dorosłych zaleca się odwołanie prób chóru w pomieszczeniach.

Podczas śpiewania chóru zaleca się utrzymanie odległości co najmniej dwóch metrów.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zmiana od stycznia 2022: wiek

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 20 roku życia mogą mieć organizowane zajęcia rekreacyjne. Jeśli aktywność odbywa się w pomieszczeniu, to w takich zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 20 uczestników.

Oznacza to, że możliwe jest organizowanie zajęć takich jak katechezy i inne spotkania w parafii dla dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.

 

KORZYSTANIE Z MASECZEK OCHRONNYCH

Gdy nie ma możliwości zachowania odległości co najmniej jednego metra odległości obowiązkowe jest używanie maseczek  w pomieszczeniach podczas wydarzeń /imprez, takich jak Msze, spotkania modlitewne, spotkania przy kawie po Mszach itp.

 

KOMUNIA  ŚW.

Jedyną dozwoloną formą jest Komunia św. na rękę. Komunia udzielana do ust jest zabroniona (zalecenie biskupa Bernta Eidsviga z dn. 09.12.2021).

  

BIURO DOMOWE

Jeśli nie stanowi to przeszkody w wykonywaniu ważnych i niezbędnych zadań w pracy, pracodawca powinien umożliwić i zapewnić pracownikom możliwość pracy z domu.

 

Zalecenia krajowe

  • Utrzymaj metr odległości od osób innych niż domownicy i bliscy.
  • Zostań w domu, gdy jesteś chory – nie zwlekaj z tym.
  • Unikaj uścisków dłoni i  przytulania.
  • Zapewnij dobrą wentylację pomieszczeń wykorzystywanych do ceremonii i zgromadzeń.
  • Zrób test, jeśli podejrzewasz infekcję dróg oddechowych
  • Ogranicz liczbę bliskich kontaktów. Do domu możesz zaprosić maks. 10 gości. (do tej liczby nie są wliczani domownicy).
  • Weź szczepionkę.
  • Maseczki ochronne są zalecane również wtedy, gdy nie można trzymać, co najmniej jednego metra odległości od innych.

 

 

Czytaj po norwesku