Zwiastowanie Pańskie: Ave Maria

1280px-Botticelli,_annunciazione_del_Metropolitan.jpg

 

 

Dziś Kościół katolicki świętuje Zwiastowanie Pańskie. W tym roku obchodzimy ten dzień w szczególnych okolicznościach – w kontekście wojny w Ukrainie i Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

 


Bóg posłał anioła Gabriela... 

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł”. (Łk 1, 26-38) 

 

 

 S. Urszula Michalak USJK

Anioł Pański w tryptyku godzin
kołysze dzwon nieba.

Poczyna się Tajemnica Zwiastowania
na świetlistej strunie ciszy.

Ave Maryja
w pokornym uniżeniu.

W rosie świtu. W dojrzałym słońcu
południa. U podnuża zachodu.

Szary dzień po trzykroć święty.