Niedziela Miłosierdzia Bożego – koło ratunkowe dla grzeszników

NTB_NvOM5x0dQZU.jpg

O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój  miłosierdzia dla nas – ufam Tobie. Zdjęcie: REUTERS

 

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy celebrujemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To wyjątkowe święto ustanowione na prośbę samego Chrystusa. Dla Polaków jest ono również ważne z tego powodu, że depozytariuszką Bożej woli i realizatorką ustanowienia kultu Bożego Miłosierdzia była skromna, polska zakonnica.

 

 
Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Polecenie ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego siostra Faustyna Kowalska otrzymała w lutym 1931 roku. Nie było to jej pierwsza wizja i rozmowa z Chrystusem.  W tym samym czasie dostała zadanie namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. Dzieło Miłosierdzia składało się również z innych elementów – we wrześniu 1935 roku siostra Faustyna otrzymała od Chrystusa tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego, a w październiku 1937 Pan Jezus polecił jej czcić godzinę swojej śmierci - Godzinę Miłosierdzia.

Niedziela Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę spośród wszystkich elementów kultu Bożego Miłosierdzia. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na celebrowanie tego święta niesie ważny sens teologiczny – wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje między tajemnicą Odkupienia a tajemnicą Miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla również nowenna do koronki do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna się w piątek poprzedzający święto.

 

Jezusa_Chrystusa_Jezu_Ufam_Tobbie_Eugeniusz_Kazimirowski_1934.jpg

Niedziela Miłosierdzia to wyraz wielkiej łaski i Bożej miłości. Jest jak koło ratunkowe dla tonących grzeszników. Wyciąga na brzeg dusze, które mogą zatonąć.

„Pragnę – powiedział Chrystus do św. Faustyny – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie biednych grzeszników (Dz. 300). Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki.  Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego zginą na wieki (Dz. 965)”.

 

Określenie „biedni grzesznicy” odnosi się do nas wszystkich. Każdy z nas, czasem, w jakiś sposób zawodzi Boga. Św. siostra Faustyna nazywała siebie nędzną i grzeszną. Tak więc, co my, możemy o sobie powiedzieć?

Znaczenie Niedzieli Miłosierdzia wynika z obietnic jakie Jezus powiązał z tym świętem:

„Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300). W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morza łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego (…) niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz. 699).

Jakie wymagania należy spełnić, aby skorzystać z tego wielkiego daru?

Należy wypełnić warunki do nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którymi są ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego oraz być w stanie łaski uświęcającej i godnie przyjąć Komunię Świętą.

 

  

 

 

W swoim Dzienniczku św. s. Faustyna napisała:

 

„(…) dusza moja pogrążyła się w głębszym skupieniu i usłyszałam głos wFaustyna_Kowalska.png duszy: Nie bój się dziecię Moje, nie jesteś sama; walcz śmiało, bo wspiera cię ramię moje, walcz o dusz zbawienie, zachęcając je do ufności w Moje miłosierdzie, bo to twoje zadanie w tym i przyszłym życiu. Po tych słowach przyszły mi głębsze zrozumienia miłosierdzia Bożego. Dusza będzie potępiona tylko ta, która sama chce, bo Bóg nikogo nie potępia.

 

 

 

 

 

 

Pełny tekst Dzienniczka s. Faustyny możesz pobrać tutaj 

 

 

Przeczytaj więcej:

Nadzieja Miłosierdzia Bożego

Powstanie nowy obraz Miłosierdzia Bożego