Quiz wielkanocny 2019

CzechowiczSzymon.1758.Zmartwychwstanie.jpg

 

 

Triduum Paschalne

1. Najważniejsze święto chrześcijańskie - Wielkanoc - ma swoje korzenie w Starym Testamencie w święcie żydowskiej paschy, która była obchodzona na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Ważnym elementem obrzędów żydowskiego święta było:

a) Święcenie oleju

b) Składanie krwawej ofiary z baranka lub koźlęcia

c) Święcenie świec

 

2. Nazwa Triduum pochodzi od łacińskiego słowa, które znaczy…

a) Trzy dni

b) Ostatnia Wieczerza

c) Męka

 jesus-3692452_960_720.png

3. Triduum Paschalne kończy się nieszporami w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę. Czy wiesz, kiedy się rozpoczyna?
a) W Wielki Czwartek

b) W Wielki Piątek

c) W Niedzielę Palmową

 

4. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek jest odprawiany pewien obrzęd. Jest to…

a) Poświęcenie medalików i krzyżyków

b)  Obmycie przez kapłana nóg dwunastu mężczyznom

c) Chrzest dzieci i dorosłych

 

5. Kiedy krzyże w kościołach zostają zasłonięte fioletowym suknem?

a) W 1. Niedzielę Wielkiego Postu

b)  W 5. Niedzielę Wielkiego Postu

c) W Wielki Piątek

 

6. Jakie wydarzenia upamiętnia Wielka Sobota?

a) Ciszę Grobu Pańskiego, zejście Jezusa do Otchłani

b) Modlitwę Jezusa w Ogrójcu

c) Poświęcenie chleba i pokarmów przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy

 

7. Liturgia Wigilii Paschalnej jest niezwykle bogata. Rozpoczyna się od obrzędu światła, podczas którego…

a) Poświęca się ogień, przygotowuje paschał i w uroczystej procesji wprowadza się go do zaciemnionej świątyni.

b)  Rozpala się ogień przed kościołem i odprawia Mszę na zewnątrz

c) Wierni podczas przyjmowania Komunii św. trzymają w ręku zapalone świece

 

8. Co to jest paschał?

a) Chrzcielnica w kościołach katedralnych

b)  Długa, zdobiona laska biskupia o ślimakowato zwiniętym zakończeniu

c) Świeca wielkanocna, symbolizująca Chrystusa, który sam o sobie powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

 

Słowo Boże

9. Chrystus zasłał ukrzyżowany obok dwóch złoczyńców. Jeden z nich Mu urągał, a drugi poprosił powiedział: „My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Ł 21, 41). Co odpowiedział mu Jezus:

a)„Zaprawdę, powiadam ci: Czy rozumiesz, czym jest grzech?”

b) „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”

c) „Zaprawdę, powiadam ci: Już zostałeś osądzony na ziemi”

 Jesus på korset clipart.jpg

10. Opierając się na Ewangeliach można ustalić dzień i przybliżoną godzinę śmierci Jezusa, było to prawdopodobnie:

a) Około godz. 15, w piątek, 3 kwietnia, w roku 33 naszej ery.

b) Około godziny 17, w piątek, 3 kwietnia, w roku 33 naszej ery.

c) Około godz. 20, w piątek, 3 kwietnia, w roku 33 naszej ery.

 

11. Do kogo należał grób, w którym złożono ciało Chrystusa?

a) Do Józefa z Arymatei

b) Do św. Magdaleny

c) Do św. Szymona

 

12. Kto pierwszy odkrył pusty grób Jezusa?

a) Ogrodnik

b) Kobiety, wśród których były m.in. Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba

c) Św. Piotr

 

13. Czy apostołowie uwierzyli od razu w zmartwychwstanie Chrystusa, gdy usłyszeli, że jego grób jest pusty?

a) Tak, byli pewni, że wypełniło się proroctwo

b) Nie. Myśleli raczej o tym, że grób został zbezczeszczony

c) Ewangelie nie rozstrzygają tej kwestii

christmas-304633_960_720.png

 

14. „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna także wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli”. Kto napisał te słowa?

a) Św. Paweł Apostoł 

b) Św. Jan Ewangelista

c) Św. Jan Paweł II

 

 

 

15. Po ilu dniach zmartwychwstał Chrystus?

a) Po dwóch

b) Po trzech

c) Po czterech

 

16. Jak brzmiały pierwsze słowa Jezusa do uczniów po Zmartwychwstaniu?

a) Wypełniło się

b) Nie lękajcie się

c) Pokój wam

 

Polska Wielkanoc

17. W Polsce Z palmami wielkanocnymi jest związanych wiele ludowych zwyczajów. Wierzono np. że połknięcie bazi ze święconej palmy chroni przez bólem głowy i gardła. Przywiązywano również wielką wagę do tego, jak należy przechowywać palmę i co z nią zrobić, gdy się zniszczy. Palmy nie powinno się wyrzucać, bo jak wierzono, może to sprowadzić nieszczęście na domowników. W takim razie, co powinno się z nią zrobić?

a) Powinno się ją spalić albo zanieść do kościoła i dać księdzu na przechowanie, a potem na spalenie

b) Powinno się ją stale przechowywać

c) Powinno się ją spalić, a resztki rozsypać przed wejściem do domu

 

18.Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem do świecenia?

a) Wędzonka

b) Kraszanka

c) Święconka

 

19.Co symbolizuje wędlina wkładana do koszyczka wielkanocnego?

a) Siłę i zdrowie

b) Życie

c) Baranka Paschalnego

 easter-3222026__340.png

20. W polskiej tradycji ludowej istnieje wiele sposobów zdobienia jajek wielkanocnych. Jedną z najbardziej popularnych są kraszanki. Na czym polega ta technika?

a) Malowanie wzorów na jajkach przy użyciu płynnego wosku w różnych kolorach

b) Naklejanie na jajkach wzorów wyciętych z papieru

c) Barwienie jajek na jeden kolor np. przy wykorzystaniu łupin cebuli lub soku z buraków

 

Wesołego Alleluja!

 eggs-1217259_960_720.png

Odpowiedzi:

1 b | 2 a | 3 a | 4 b | 5 b | 6 a | 7 a  | 8 c  | 9 b  | 10 a  | 11a
12 b  | 13 b | 14 a  | 15 b  | 16 c | 17 a  | 18 c  | 19 c  | 20 c 

 

Jeśli po rozwiązaniu quizu jesteś rozczarowany swoją wiedzą, zachęcamy do przeczytania naszych artykułów np.

na temat Triduum Paschalnego

palm wielkanocnych

lub święconki