Studium edukacyjne online: doradztwo rodzinne

 

 pregnancy-g6c111e83a_1920.jpg

 

 

Jeśli jesteś katechetką, katolikiem zaangażowanym w życie parafii, lub „zwykłą” osobą, której leży na sercu los rodzin, to powinieneś zainteresować się kursem „Pomagam sobie – pomagam innym”. Ukończenie tego studium gwarantuje nie tylko poszerzenie wiedzy i wrażliwości, ale również daje kompetencje, które będzie można wykorzystać np. przy prowadzeniu kursów przedmałżeńskich.

 

Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach oraz Polonijna Rada Rodziny pod patronatem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej we współpracy z Fundacją Pomoc Rodzinie zapraszają do udziału w Studium Edukacyjnym w zakresie doradztwa rodzinnego „Pomagam sobie – pomagam innym” – moduł podstawowy.

Celem Studium jest kształcenie praktycznych umiejętności w towarzyszeniu małżeństwom w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę z nauk o rodzinie. Adresatami Studium są Polacy i osoby polskojęzyczne zamieszkałe poza granicami Polski, które są już zaangażowane lub pragną się zaangażować w duszpasterstwo rodzin i towarzyszenie małżeństwom.

 

Program Studium łączy elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe. Obejmuje 100 godzin zajęć w następujących obszarach tematycznych:

  1. Współczesne konteksty towarzyszenia małżonkom
  2. Odkrywanie Bożego zamysłu o rodzinie
  3. Wielowymiarowe budowanie jedności małżeńskiej
  4. Wsparcie w zakresie realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych
  5. Pomoc małżonkom w sytuacjach trudnych i kryzysowych
  6. Praktyczne formy pomagania rodzinie na emigracji

 

 

Terminy zajęć:

21-22.05. 2022.

18-19.06.2022

10-11.09. – Kongres Rodzin Polonijnych (hybrydowy Carlsberg + on line)

24-25.09.2022

22-23.10. 2022

5-6.11. 2022

26-27.11.2022

 

Zajęcia on line będą odbywały się w soboty w godz. 10.00-13.15 oraz 14.00-17.15 natomiast w niedzielę w godz. 13.00- 18.00. Część zajęć zostanie udostępniona w formie nagrań.

Zapisy do 10 maja 2022 r. na załączonej ankiecie zgłoszeniowej TU 

 

Koszt prowadzonych zajęć będzie pokryty z funduszu, który został przyznany na przeprowadzenie Studium edukacyjnego w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022” ogłoszonego przez Kancelarię Premiera RP. Uczestników prosimy o wpłacenie 100 zł wpisowego, które będzie służyło pokryciu kosztów organizacyjnych nieobjętych projektem. Wpłat prosimy dokonać na konto ISNaR AKM PL 25 1090 1014 0000 0001 3446 9710

 

 Studium.PNG