3 maja: Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe

NTB_jIL4tT-I4pE.jpg

Powód do dumy? Uchwalona 3 maja 1791 roku polska ustawa rządowa była drugą na świecie i pierwszą w Europie konstytucją. Zdjęcie: REUTERS/Kacper Pempel 

 

 

Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Uroczystość NMP Królowej Polski. Te dwa święta nie przez przypadek celebrujemy w tym samym dniu. W długiej drodze do wolności zawsze towarzyszyła nam Matka Boża. Polska wiele razy była zawierzana Jej opiece, a działo się to szczególnie w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą ojczyznę.

 

 

Pod opieką Matki Bożej

Polska - szczególnie w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą ojczyznę - wiele razy była zawierzana Matce Bożej. Biskupi oddali Polskę pod opiekę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 r., po II wojnie światowej w 1946 r. w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 oraz 10 lat później w milenijnym roku 1966.

Również św. Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny w 1979 r., zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 r., z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej. W 2018 roku abp Stanisław Gądecki po raz kolejny potwierdził zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski.

 Czestochowska.jpg

Trzeba jednak przypomnieć, że tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga znacznie dawniejszych czasów, a mianowicie drugiej połowy XVI wieku. Pełne potwierdzenie tej niezwykłej roli Matki Bożej w naszej historii znajduje wyraz w ślubach lwowskich króla Jana Kazimierza, który w czasie potopu szwedzkiego 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. 

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 r. ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi.

Matka Boża Częstochowska na Jasnej Górze jest dla Polaków symbolem wolności narodowej i religijnej. Przed Jej wizerunkiem klękali wielcy królowie, biskupi i zwykli ludzie.

 

Konstytucja 3 Maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku polska ustawa rządowa była drugą na świecie i pierwszą w Europie konstytucją. Jak twierdzi historyk prof. Piotr Ugniewski pozostawiła ona również ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.

Według historyka prof. Henryka Samsonowicza Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Zdaniem wybitnego mediewisty Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Konstytucja 3 Maja była ukoronowaniem Sejmu Czteroletniego (1788-1792) i miała wprowadzić gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej celem była naprawa wewnętrznych stosunków społecznych panujących w państwie, uleczenie systemu politycznego i zapobieżenie dalszemu rozkładowi państwa. Choć wszystkiego nie udało się zrealizować i Konstytucja przetrwała tylko rok, to był to bezsprzecznie wielki krok w stronę nowoczesnego i niepodległego państwa.

 

NTB_ma6DOtXU8lo.jpg

Zdjęcie: REUTERS/Katarina Stoltz

 

 

Przeczytaj więcej:

Pierwsza w Europie, druga na świecie - Konstytucja 3 Maja