Papież na Anioł Pański: jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra

 

We wczorajszym rozważaniu na Anioł Pański Papież zachęcał do używania dóbr tego świata dla budowania przyjaźni, dobrych relacji oraz do krzewienia braterstwa i troski o najsłabszych. Apelował o kreatywność w czynieniu dobra, z roztropnością i przebiegłością Ewangelii.

 

Ojciec Święty skomentował wybrzmiewającą w niedzielnej Ewangelii przypowieść o nieuczciwym rządcy, który kradnie, a potem odkryty przez swego pana, działa przebiegłe, żeby wybrnąć z sytuacji. W tym kontekście Papież wskazał, że niejednokrotnie ci, którzy poruszają się w mrokach, według kryteriów światowych, potrafią być sprytniejsi od innych w wychodzeniu z kłopotów.

„Natomiast uczniowie Jezusa, czyli my, czasami bywamy zaspani albo jesteśmy naiwni, nie umiemy podjąć inicjatywy, żeby szukać dróg wyjścia z trudności – mówił Ojciec Święty. – Myślę o chwilach kryzysu osobistego, społecznego, ale także kościelnego: czasem dajemy się pokonać zniechęceniu albo popadamy w narzekanie i użalanie się nad sobą. Natomiast - mówi Jezus - możemy być także przebiegłymi zgodnie z Ewangelią, być czujni i uważni, aby rozeznawać rzeczywistość, być kreatywni, by szukać dobrych rozwiązań, dla siebie i dla innych“.

Niegodziwy rządca – jak zauważył Papież - nie tylko próbował oszukać pana, ale chciał także kupić sobie przyjaciół, którzy mogliby mu pomóc w przyszłości. Jezus daje jednak inną lekcję korzystania z dóbr - mówi, że aby odziedziczyć życie wieczne, bezcelowe jest gromadzenie dóbr tego świata, przypomina, że liczy się miłość, którą będziemy przeżywali w naszych relacjach braterskich. „Oto więc zachęta Jezusa: nie używajcie dóbr tego świata tylko dla siebie i swojego egoizmu, ale posługujcie się nimi, aby rodzić przyjaźnie, tworzyć dobre relacje, działać w miłości, krzewić braterstwo i troszczyć się o najsłabszych” – powiedział Papież Franciszek.

„Także w dzisiejszym świecie są przypadki korupcji, takie jak ta, o której opowiada nam Ewangelia; nieuczciwe postępowanie, niesprawiedliwa polityka, egoizm, który dominuje w decyzjach osób i instytucji, i wiele innych mrocznych sytuacji – mówił Papież. – Ale nam, chrześcijanom, nie wolno się zniechęcać ani, co gorsza, pozwalać na to, by sprawy te trwały nadal, pozostawać obojętnymi. Przeciwnie, jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra, z roztropnością i przebiegłością Ewangelii, wykorzystując dobra tego świata - nie tylko materialne, ale wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Pana - nie po to, by wzbogacić siebie, ale po to, by rodzić miłość braterską i przyjaźń społeczną“.

 

 

(na podst. Vatican News)