Papież przedłużył proces synodalny do października 2024 roku

NTB_v_1XctUmHBM.jpg

Zdjęcie: Claudio Peri/Pool via REUTERS

 

Podczas swojego wystąpienia w ostatnią niedzielę Papież nawiązał to trwającego aktualnie procesu synodalnego, którego temat brzmi: „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo, misja”. Przypomniał, że jego pierwsza faza rozpoczęła się w Kościołach lokalnych 10 października ubiegłego roku. Ojciec Święty zakomunikował, że przedłuża zarówno pierwszą, jak i drugą fazę tego procesu.

 

Ojciec Święty zaznaczył, że ten pierwszy etap polega przede wszystkim na słuchaniu i rozeznaniu.

„Owoce zainicjowanego procesu synodalnego są liczne, ale aby osiągnęły pełną dojrzałość, nie należy się spieszyć. Dlatego, aby mieć więcej czasu na rozeznanie, postanowiłem, że to Zgromadzenie Synodalne odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza od 4 do 29 października 2023 r., a druga w październiku 2024 r. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła oraz pomoże wszystkim żyć nią jako bracia i siostry dający świadectwo radości Ewangelii“.

(na podst. Vatican News)