Spotkanie Rady Duszpasterskiej: wspólnota parafialna w centrum zainteresowania

7cb1856a-5a16-4ad7-b789-c7bedda16195.jpegPREZENTACJA: Stephen Trotter wygłosił prezentację podczas spotkania w Mariaholm

 

 

W weekend 21-23 października Rada Duszpasterska Katolickiej Diecezji Oslo zebrała się ponownie w Mariaholm w Østfold. Przybyło wielu przedstawicieli parafii, rady sióstr zakonnych, Caritas i NUK.

 

 

Tekst i zdjęcie: Roxana Smetan Løken Tłumaczenie: Marta Tomczyk-Maryon

 

Dobra atmosfera i okazja do miłego spotkania wyróżniała spotkanie Rady Duszpasterskiej. Tym razem spotkaniu przewodniczyła Anne-Mette Ringdal, która jest kanclerzem biskupa Oslo. Przewodniczący UA był niestety chory, a biskup Eidsvig jest na zwolnieniu lekarskim. Obu brakowało, jednak mieliśmy utalentowanych zastępców.

Tematem przewodnim był proces synodalny w parafiach i organizacjach.

Wcześniej tej jesieni biskup wysłał list do proboszczów, który zawiera propozycje komitetu roboczego Rady Duszpasterskiej na temat tego w jaki sposób parafie mogą współpracować z Drogą Synodalną. Parafie odpowiedziały na to pozytywnie, o czym dyskutowaliśmy w grupach. Tematem była wspólnota w parafiach. Pojawiły się m.in. propozycje wzmocnienia pracy z dziećmi i młodzieżą, katechezy dla dorosłych (kursy odświeżające wiarę) oraz kursy dla rodziców (jak wspierać i rozwiązywać problemy). Zasugerowano również, jak spotykać się w parafiach w różnych grupach wiekowych, kulturowych i narodowościowych. Rada Duszpasterska będzie nadal pracować nad tymi zagadnieniami w przyszłości.

 f72f83e5-d232-477d-b300-235ea86aa7ac.jpeg

DEBATA: Zdjęcie pochodzi z debaty panelowej

 

Dobre wykłady

Stephen Trotter z AU i NUK wygłosił wykład na temat „Członkowie Kościoła katolickiego w Norwegii a potrzeby duszpasterskie w przyszłości”.

Ks. Pål Bratbak wygłosił również krótkie przemówienie na temat wspólnoty i synodalności.

„Impuls teologiczny” zaprezentował ks. Oddvar Moi, który opowiadał o tłumaczeniach Biblii z języka greckiego i hebrajskiego.

Zorganizowano debatę panelową, której tematem przewodnim była wspólnota. Prowadzący debatę Trotter zapytał uczestników: „Co wzmacnia, a co osłabia wspólnotę, zarówno w klasztorach, jak i w parafiach?”.

 

PRO 1.JPG

 

Czytaj po norwesku