2 listopada: Wspomnienie wszystkich świętych zmarłych

 800px-Cmentarz_Bródnowski._Figura_Matki_Bożej_w_Alei_25A..jpg

 

 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które w polskiej tradycji nazywamy Zaduszkami to dzień, w którym pamiętamy o tych, którzy odeszli. Modlimy się za dusze przebywające w czyśćcu, aby dostąpiły szczęścia obcowania z Bogiem.

 

 

Pomóc duszom czyśćcowym

Nasza modlitwa za zmarłych ma wielkie znaczenie, ponieważ pomaga duszom przebywającym w czyśćcu. Dusze czyśćcowe dla siebie już nic zrobić nie mogą, dlatego to żyjący muszą modlić się za nie. Potwierdzenie tego znajdziemy w Dzienniczku św. s. Faustyny: „Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą” (Dz. 20).

 

Podobne przekonanie wypowiedział św. o. Pio: „Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie”. Święty z Pietrelciny nawoływał: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.

 

W opinii mistyków Zaduszki są dniem, kiedy wiele dusz jest uwalnianych z czyśćca. Dlatego ważne jest, by w tym dniu w pełni uczestniczyć we Mszy św., przyjmując Komunię Św. w intencji dusz czyśćcowych oraz ofiarować za nie odpusty i modlitwy prywatne. Kościół zachęca również do modlitwy wypominkowej za zmarłych przez cały listopad.

 

Ryszard Przymus, Znicze

Palą się znicze…
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.

Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć –
Palą się znicze…

  

white-chrysanthemum.jpg

Msze św. i odpust zupełny

Od 1915 roku w Dzień Zaduszny każdy kapłan ma prawo odprawić trzy Msze św. w intencji zmarłych. W kościołach odczytuje się też wypominki, czyli imiona wszystkich zmarłych, za których odmawiane są następnie modlitwy. Odwiedza się cmentarze i zapala znicze na grobach bliskich.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny.


Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

 

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  •  Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

 

Więcej na temat odpustu przeczytasz TU