Przeniesienia księży w katolickiej diecezji Oslo

 

Ogłoszenia dla katolickiej diecezji Osloea864ced-5cd2-4b0d-8389-fb91d4ec068c.png

 

Biskup Bernt I. Eidsvig podaje następujące komunikaty dla katolickiej diecezji Oslo:

 

Ks. Piotr Gwiżdż powrócił do Norwegii i od 1 września 2022 r. posługuje w Gjøvik oraz jest odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad Polakami w parafii NMP w Lillehammer.

 

O. Nikolas Goryczka OFM został ponownie mianowany kapelanem klasztoru w Lunden z dniem 1 sierpnia 2022 r. i będzie sprawował tę funkcję do 31 lipca 2024.

 

O. Emmanuel Ratnarajah David OMI z dniem 1 listopada 2022 r. obejmuje funkcje wikariusza i kapłana odpowiedzialnego za duszpasterstwo tamilskie w parafii św. Jana Ewangelisty w Oslo.

 

Ks. Hubert Sebastian Łucjanek SVD został mianowany z dniem 1 października 2022 r. wikariuszem i kapłanem odpowiedzialnym za duszpasterstwo polskie w parafii św. Hallvarda w Oslo.

 

Ks. Antoni Erragudi SVD z dniem 1 listopada 2022 r. został zwolniony ze stanowiska wikariusza w parafii NMP w Stabekk i z tym samym dniem obejmuje obowiązki wikariusza i kapłana odpowiedzialnego za polskie duszpasterstwo w parafii katedralnej św. Olafa w Oslo.

 

Ks. Piotr Śledź SVD został zwolniony z dniem 1 listopada 2022 r. z posługi wikariusza w parafii NMP w Stabekk, a także z posługi kapelana dla katolików polskojęzycznych w parafiach w Eikeli i Hønefoss oraz tego samego dnia mianowany wikariuszem i odpowiedzialnym za duszpasterstwo polskie w parafii katedralnej św. Olafa w Oslo.

 

Ks. Myron Kuspys z dniem 1 października 2022 r został zwolniony ze stanowiska wikariusza i odpowiedzialnego za duszpasterstwo polskie w parafii św. Hallvarda w Oslo i nadal odpowiada za duszpasterstwo ukraińskie w diecezji.

 

Czytaj po norwesku

 

Tu znajdziesz wcześniejsze ogłoszenia z tego roku