Messetider i julen

Se også ordinære messetider. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Oversikten er organisert etter kirkedistrikter (Oslo katolske bispedømme, Tromsø stift - Nord-Norge og Trondheim stift - Midt-Norge) og etter menigheter i de enkelte kirkedistriktene. Messesteder står oppført under den enkelte menighet.

Du kan abonnere på RSS messetider med RSS.

Du kan også bruke kartet for å finne en menighets messetider.


Støtt Kirken ved å registrere deg!

En registrering er frivillig og gratis, og gjør at vi vet hvem du er samtidig som du bidrar til økt statsstøtte. Benytt gjerne anledningen til å registrere deg og din familie nå!


Oslo katolske bispedømme

Tromsø stift - Nord-Norge

Trondheim stift - Midt-Norge

av Webmaster publisert 25.06.2010, sist endret 08.01.2023 - 00:10