Fr. Arnfinn Haram OP avlegger evige løfter 23. august

Den 23. august avlegger fr. Arnfinn Haram OP sine evige ordensløfter. Seremonien finner sted i St. Dominikus kirke i Oslo kl. 18.00.

Fr. Arnfinn er født 25. april 1948 i Ålesund og har tidligere vært prest og prost (Laksevåg) i Den norske kirke. Han konverterte til Den katolske kirkes fulle fellesskap i St. Olav kirke i Oslo påskenatt 1998 og begynte sitt novisiat hos dominikanerne i Strasbourg påfølgende høst - der han 18. september 1999 avla sine første løfter. Etter novisiatet har han studert hos dominikanerne i Lille i Frankrike.

Fr. Arnfinn er nå tilknyttet St. Dominikus Kloster i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. august 2002

av Webmaster publisert 13.08.2002, sist endret 13.08.2002 - 14:31