Arnfinn Andreas Haram OP prestevies 16. mai

Foto: Svend Aage Petersen      (Klikk på bildene for stor versjon )

Fredag den 16. mai klokken 18.00 prestevies fr. Arnfinn Andreas Haram OP i St. Dominikus kirke i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.

Fr. Arnfinn ble født 25. april 1948 i Ålesund og har tidligere vært luthersk prest og prost. Han ble tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 12. april 1998 i St. Olav i Oslo og avla sine første ordensløfter i dominikanerordenen 18. september 1999 i Strasbourg. Han avla sine evige løfter 23. august 2002 i St. Dominikus, og den 9. november 2002 ble han diakonviet i Lund i Sverige.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. mai 2003

av Webmaster publisert 08.05.2003, sist endret 08.05.2003 - 13:49