John Willem Nicolaysen Gran (1920-2008)

John Willem Gran John Willem Grans våpenskjoldBiskop emeritus GRAN, John Willem Nicolaysen O.C.S.O., født 5. april 1920 i Bergen, bispedømmet Oslo.

Konverterte til Den katolske kirke i 1941.

Militærtjeneste i London og Norge under siste del av krigen og frem til årsskiftet 1945-46, sist som liaison-offiser på Akershus festning.

Arbeidet i filmbransjen 1946 og 1947, sist som regiassistent i "Kampen om tungtvannet", norsk-fransk co-produksjon.

Trådte inn i cistercienserklosteret Caldey Abbey i Syd Wales i november 1949. Presteviet dersteds 21. mai 1957. Videreutdannet i Roma 1959/60. Teologisk lisentiatsgrad, Roma, 1959. Økonomisk administrator for cistercienserordnens Generalkurie i Roma 1960-1963.

Utnevnt til koadjutor-biskop med etterfølgelsesrett i Oslo og til titularbiskop av Rafia 27. desember 1962, bispeviet 24. mars 1963. Biskop av Oslo fra 13. desember 1964 til 26. november 1983, da Gerhard Schwenzer SS.CC. overtok bispedømmet.

Deltok i Vatikankonsilet i Roma 1963-1965 og ble under dette utnevnt til medlem av Det pavelige sekretariat for kristen enhet (1963-1970), samt til medlem av Det pavelige sekretariat for dialog med de ikke-troende (1965-1984).

Generalsekretær for Den nordiske bispekonferanse 1964-1972 og 1985-1989. Formann 1978-1986.

Gikk av som biskop av Oslo desember 1983.

Kommandør av St. Olavs orden 1984.

Redigerte "Den katolske kirke i Norge", Aschehoug 1993. Utga erindringsbøkene "En hånd på min skulder" (1995) og "Terskelen" (1997), begge på Aschehoug og boken Det annet Vatikankonsil - Oppbrudd og fornyelse (2001) på St. Olav Forlag.

Se bilder fra jubileumsmessen 24. august 2007 i forbindelse med hans 50-års prestejubileum.

Han døde skjærtorsdag 20. mars 2008 i Paris.

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 26.11.2011 - 12:08