Kirkeretten på norsk

DEN KANONISKE LOVBOK


Innledning

Kirkeretten består av 1752 kanoner (som igjen kan være inndelt i paragrafer). Lovboken deles, som Bibelen, inn i bøker. Kirkerettens syv bøker gir et innblikk i hva den behandler:

  1. Generelle bestemmelser: definisjoner og bestemmelser som omfatter alle de følgende bøker
  2. Guds folk: omhandler de troende (geistlige, ordensfolk og lekfolk) og deres plikter, rettigheter og foreninger; samt Kirkens hierarkiske oppbygning og klostervesenet
  3. Kirkens læreoppdrag: tar for seg katekese, misjon, forkynnelse og katolske skoler
  4. Kirkens helliggjørelsesoppdrag: gjennomgår de syv sakramenter (hva sakramentet er, hvem som kan motta det, hvem som feirer det og registreringen i kirkebøkene), samt tidebønnene, begravelser og den kultus som omfatter helgener, ikoner og relikvier
  5. Kirkens timelige verdier: økonomiforvaltning, herunder kjøp, eie og salg av eiendommer og eiendeler til, i og av Kirken
  6. Straffesanksjoner i Kirken: brudd på kirkeretten og reaksjonene på disse
  7. Retterganger: embeter, saksgang og bevis i Kirkens domstoler

Om disse tekstene


Gå direkte til en kanon

Hvis du kjenner nummeret til en kanon i kirkeretten (mellom 1 og 1752) kan du gå direkte dit ved å fylle ut feltet under.

av Mats Tande publisert 21.10.2022, sist endret 24.10.2023 - 14:36