Papieska intencja na styczeń: wychowawcy powinni być twórcami wspólnoty

 

W styczniu Papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za wychowawców zapraszając ich, aby byli twórcami wspólnoty i świadkami braterstwa.

 

Ojciec Święty zwraca uwagę, że wychowawca powinien robić o wiele więcej niż przekazywać wiedzę z konkretnych przedmiotów. Ważne, aby swoim życiem wskazywał na wartości nadające sens ludzkiemu życiu.

„Chciałbym zaproponować wychowawcom, aby dodali do swojego nauczania nową treść: braterstwo. Edukacja jest aktem miłości, który oświeca drogę do odzyskania poczucia braterstwa, abyśmy nie ignorowali najsłabszych. Wychowawca jest świadkiem, który nie przekazuje jedynie swojej wiedzy intelektualnej, ale swoje przekonania, swoje zaangażowanie w życiu. Tym, kto potrafi dobrze posługiwać się trzema językami: językiem głowy, serca i rąk, w harmonii. I stąd wynika radość komunikowania się – zaznaczył Papież. - A wtedy będą oni słuchani o wiele uważniej i będą twórcami wspólnoty. Dlaczego? Ponieważ oni zasiewają to świadectwo. Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom“.

 

(na podst. Vatican News)