Papież Benedykt XVI (1927-2022) - wspomnienie biskupa Bernta Eidsviga

Był wierny swoim naukom, które przekazywał w szczery i otwarty sposób

NTB_54IkND-fERo.jpg

KOŚCIÓŁ ZJEDNOCZONY:Wiedział, jakie są ograniczenia papieża, m. in. to, że sam nie może on zmienić nauczania Kościoła. Ponieważ to nauczanie musi odzwierciedlać to, w co wierzy Kościół na całym świecie” – pisze bp Eidsvig w swoim wspomnieniu. Zdjęcie: NTB/Reuters, Alessandro Bianchi

 

WYBRANY: „Byłem jednym z pierwszych biskupów, których papież Benedykt mianował latem 2005 roku

i dlatego myślę o nim jako o „moim specjalny papieżu” – napisał biskup Oslo Bernt Eidsvig. Zdjęcie: CF Wesenberg

Biskop Bernt I. Eidsvig.jpeg

 

 

Drodzy bracia i siostry w wierze,

Papież Benedykt był oczywistym wyborem na następcę Jana Pawła II w 2005 roku. Był bez wątpienia jednym z największych teologów Kościoła, pisał i przemawiał z takim samym autorytetem naukowym, niezależnie od tego, czy tematem była dogmatyka, Ojcowie Kościoła, liturgia czy Nowy Testament.

 

Benedykt równoważył swój autorytet łagodnością i cierpliwością, w jasny, ale nie demonstracyjny sposób wyrażał swoje zdanie, co było widoczne, kiedy musiał „ostudzić” mniej wykształconych, często niecierpliwych teologów. Bo musiał. Często.

 

„Wiedział, jakie są ograniczenia papieża, m. in. to, że sam nie może on zmienić nauczania Kościoła. Ponieważ to nauczanie musi odzwierciedlać to, w co wierzy Kościół na całym świecie”.

 

Podstawowym obowiązkiem papieża jest utrzymywanie jedności Kościoła, znajdowanie słów do wyrażania wiary, słów które mogą być inspirujące, uspokajające, pocieszające lub zachęcające, zgodnie z tym, czego potrzebują wierni. Papież Benedykt twardo trzymał się swoich nauk przekazywanych w otwarty sposób, bez względu na to, jak ostro był atakowany i krytykowany. Wiedział, jakie są ograniczenia papieża, m. in. że sam nie może on zmienić nauczania Kościoła. Ponieważ to nauczanie musi odzwierciedlać to, w co wierzy Kościół na całym świecie.

Problem mediów z papieżem Benedyktem był ideologiczny. W zideologizowanym świecie każdy ma prawo głosić niezawodne rozwiązania problemów ludzkości. Teolog nie może powiedzieć nic innego, jak to, że najpierw powinniśmy zbliżyć się do Boga w pokorze, a dopiero później przedstawiać naszą wiedzę i nasze opinie. Nie można mieszać tych dwóch rzeczywistości.

 

„… obiecał pamiętać o naszym norweskim Kościele w modlitwie i podczas odprawiania Mszy św. Możemy to uznać za jego ostatnie orędzie dla nas”.

  

Byłem jednym z pierwszych biskupów mianowanych przez papieża Benedykta latem 2005 roku i dlatego myślę o nim jako o „moim” specjalnym papieżu. Nuncjusz apostolski powiedział mi, że jak najszybciej po święceniach biskupich powinienem jechać do Rzymu, aby podziękować Papieżowi za nominację. Tak też zrobiłem i ku mojemu przerażeniu papież Benedykt rozpoczął rozmowę po francusku, co było zgodne z zasadami. Jednak pozwolił nam kontynuować po niemiecku. Zaskoczyło mnie, jak dobrze znał norweskie warunki. Na kilku późniejszych spotkaniach przekonałem się, że Norwegia nie jest mu obca. Obiecał on pamiętać o naszym norweskim Kościele w modlitwie i podczas odprawianie Mszy św. Możemy to uznać za jego ostatnie orędzie dla nas”.

 

Wzywam wszystkich do modlitwy za duszę papieża Benedykta.

Uroczystości żałobne odbędą się we wszystkich naszych parafiach i klasztorach.

 

 

+Bernt I. Eidsvig

Biskup Oslo

31 grudnia 2022 r., Kloster Neuburg, Wiedeń, Austria

 

Przeczytaj po norwesku