Trappistmunker tilbake til Munkeby

 

Ruinene av Munkeby kloster. Foto: Kjetil Bjørnsrud, Wikimedia Commons.

Trappistmunker (cisterciensere av den strenge observans) fra moderklosteret i Cîteaux har vedtatt å etablere kloster på Munkeby. Munkene har fått kjøpt en tomt som i middelalderen var eid av Munkeby kloster, og her skal det i løpet av år 2009 bygges kloster med gjestefløy. Planen er at klosteret skal kunne huse ti munker, men ved oppstarten planlegger trappistene å sende fire munker til Norge. I løpet av 2008 vil flere puljer med munker besøke Munekby, og de bor da i et leid hus like ved tomten. På sikt skal munkene leve av osteproduksjon, slik de også gjør i moderhuset.

Trappistmunkene som ankommer Norge er den mannlige grenen av cistercienserordenen som er etablert med kvinnekloster på Tautra.

Ruinene etter Munkeby kloster ligger ved veien mot Okkenhaug like øst for Levanger. Tomten hvor den nå skal bygges kloster igjen, ligger litt høyere opp i terrenget, hvor det i dag er flere gårder som bærer navnet Munkeby.

Munkeby kloster i middelalderen

Cistercienserklosteret på Munkeby ble opprettet en gang før 1180 og ble trolig nedlagt allerede på 1200-tallet. Det lå på en fredelig slette, omkranset av en elvesving og like under en bakkekam. En gårdsvei fører ned til denne avsides plassen som domineres av klosterruinen.

Klosteret har trolig sin bakgrunn i et utenlandsk kloster, i likhet med Hovedøya kloster i Oslo og Lyse kloster ved Bergen. Da klostereiendommene senere inngikk i Tautra klostergods, må vi anta at Munkeby ble nedlagt allerede i forbindelse med opprettelsen av klosteret på Tautra i 1207. Et forsøk på å reetablere klosteret i 1470-årene lyktes neppe. Klosterkirken fungerte som sognekirke frem til 1589.

Kirkeruinen er bevart og viser en langkirke med skip og kor i ett.

 

 

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. april 2008)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 22.05.2023 - 08:25