Biskopens tale under Bjørgvin bispedømmes 950-årsjubileum

 

Biskop Bernt I. Eidsvigs hilsningstale ved Bjørgvin bispedømmes 950-årsjubileum

Biskop.jpg

TALE OG BØNN: Ved lørdagens festmiddag holdt biskop Bernt I. Eidsvig tale. Under søndagens økumeniske festgudstjeneste i klosterruinene på Selja leste han samlingsbønnen. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug ledet gudstjenesten.  Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Under følger biskop Bernt I. Eidsvigs hilsningstale ved Bjørgvin bispedømmes 950-årsjubileum. Talen ble holdt ved Selje kommunes festmiddag lørdag 7. juli. Biskop Eidsvig skjenket bispedømmet et nytt pektoralkors, mens kommunen fikk hans egen biskophatt. 

 

Kong Olav Kyrre sendte Seljas første biskop Bjarnvard til Roma. Vi tør gå ut fra at konge og pave ble enige om at de hadde funnet den rette mann for det nye bispedømmet opprettet i 1070. Så var det biskop her i 100 år inntil bispesetet flyttet til Bergen.

Seljas bispedømme stod vakant inntil 1930, da Olav Offerdahl, husmannsgutt fra Årdal i Sogn ble utnevnt til titularbiskop av Selja – en embetstittel som innebærer begrenset eller ingen jurisdiksjon – med den pussige reservasjon at han ikke kunne besøke sitt bispesete. I virkelighet var han biskop for Norge med sete i Oslo, den første norskfødte efter reformasjonen. Han døde efter et halvt år i embedet, og ble i 1930 efterfulgt av luxembourgeren Jacob Mangers – både i Oslo og Selja.

Da Oslo ble bispedømme i sin egen rett i 1953, vandres Selja-tittelen ut av landet, til Frankrike, Østerrike, Filippinene, Brasil og Bosnia-Hercegovina, hvor den nåværende biskop ved navn Pero Sudar holder til. Noen forsøk på å nå ham per telefon var mislykkede, men jeg håper han godtar at jeg allikevel hilser fra oss begge.

Jeg hilser derfor Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. For anledning synes jeg det passer å gi Bjørgvin et pektoralkors til minne om bispedømmets første 100 år. Det skjer selvsagt helt uten forpliktelser, bare med håp om at han og hans efterfølgere må være seg bispedømmets eldste historie bevisst.

Selje kommune ved ordfører Stein Robert Osdal gir jeg min egen bispehatt. Det synes jeg passer, siden Selje ligger i Oslo katolske bispedømme. Jeg har aldri hatt mot til å ta den på, og jeg har aldri sett noen annen biskop bære den – idag har hatten mest en heraldisk betydning, plassert over biskopens våpen. Svært formelt kunne vi si at Selja bispedømme er vakant, og hatten venter på en ny og virkelig utnevnelse ...

Jeg gratulerer kommune og bispedømme med det store jubileum, og takker hjertelig for at jeg ble innbudt til å delta i denne flotte feiringen.

 

+ Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

Se flere bilder

td014562.jpg

TIL HELGENENS HULE: Dronning Sonja på vei opp til St. Sunnivahulen på Selja. Dronningen deltok i feiringen av Bjørgvin bispedømme som fylte 950 år søndag 8. juli. Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff / NTB Scanpix

 

td01455c.jpg

SKIP OG SJALUPP: Hennes Majestet Dronning Sonja ankom til øyen Selja med kongeskipet «Norge» og ble tatt i land med sjalupp. Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff / NTB Scanpix

 

 

bispehatt 2.jpg

BISKOPENS HATT: Slik ser en biskoppelig hatt ut. Det var denne hatten biskop Bernt I. Eidsvig forærte Selje kommune ved ordfører Stein Robert Osdal. Foto: OKB

 

bispekors 2.jpg

FRA BISPEDØMME TIL BISPEDØMME: Dette pektoralkorset ble gitt til Bjørgvin bispedømme til minne om dets første 100 år. Foto: OKB

 

Les mer