Paven ber den nye prefekten for Dikasteriet for troslæren om å verne om troen i en helt ny situasjon for menneskeheten

 

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 2.jpg

NY PREFEKT: Erkebiskop Victor Manuel Fernández ble født 18. juli 1962 i Alcira Gigena i Córdoba-provinsen i Argentina. Han ble ordinert til prest 15. august 1986 for bispedømmet Villa de la Concepción del Río Cuarto i Argentina. Foto: Vatican Media

 


I et brev til erkebiskop Víctor Manuel Fernández, som etterfølger kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer som prefekt for Dikasteriet for troslæren, ber pave Frans ham om å fremme trosformidlingen i evangeliseringens tjeneste.

Tekst: Vatican News

 

I et brev til den nye prefekten for Dikasteriet for troslæren (Dicastery for the Doctrine of the Faith – DDF) skriver pave Frans at han betror ham en oppgave han anser som svært verdifull.

Det sentrale formålet, skriver paven, er å vokte læren som springer ut av troen, for å gi grunn til håp, ikke for å påpeke feil og fordømme.

Med disse ordene henvender paven seg til erkebiskop Víctor Manuel Fernández, som etterfølger kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer som prefekt for Dikasteriet for troslæren.

 

Utnevnelse

Erkebiskopen, som ble utnevnt til prefekt lørdag 1. juli, vil også fungere som president for Den pavelige bibelkommisjonen. Den argentinske erkebiskop Fernández, som til nå har vært erkebiskop av La Plata (Argentina), vil tiltre i midten av september 2023.

Paven påpeker i sitt brev at dikasteriet tidligere har forfulgt mulige lærefeil og anvendt umoralske metoder, og understreket at han forventer noe helt annet av den nye ledelsen.

Den hellige far bemerker at den nye prefekten lenge har vært verdsatt for sin teologiske karisma i sine verv som dekan ved Det teologiske fakultetet i Buenos Aires, president for Den argentinske teologiforening, president for Det argentinske bispedømmets tros- og kulturkommisjon og rektor for Det pavelige katolske universitet i Argentina.

På bakgrunn av Fernández’ tjeneste som sogneprest i «Santa Teresita» og erkebiskop av La Plata, uttrykker pave Frans tillit til at den nye prefekten er kapabel til å bringe teologisk kunnskap i dialog med Guds hellige folks hverdagsliv.

 

Beskyttelse av mindreårige

I brevet fremhever paven den nylige opprettelsen av en egen seksjon ved Den hellige stol som er ansvarlig for beskyttelse av mindreårige. Han ber derfor den nye prefekten om å engasjere seg personlig og direkte i dikasteriets hovedformål, som er «å beskytte troen».

Paven ber erkebiskop Fernández om å sette fart i formidlingen av troen i evangeliseringens tjeneste, slik at troens lys, skriver han, kan være et kriterium for å forstå meningen med tilværelsen, spesielt i møte med spørsmålene som vitenskapens fremskritt og samfunnsutviklingen reiser.

 

En helt ny kontekst for menneskeheten

Paven oppmuntrer til en fornyet forkynnelse av evangeliets budskap og oppfordrer dikasteriet til å bli et instrument for evangelisering og hjelpe Kirken til å komme i dialog med folk over hele verden i en kontekst som er uten sidestykke i menneskehetens historie.

Kirken, fortsetter pave Frans, må vokse i sin tolkning av det åpenbarte Ordet og i sin forståelse av sannheten, uten å påtvinge en enkelt måte å uttrykke den på.

En harmonisk vekst preget av respekt og kjærlighet, skriver han, vil bevare den kristne lære mer effektivt enn noen kontrollmekanisme.

 

Ingen skrivebordsteologi

Den hellige far etterlyser i brevet teologer som ikke nøyer seg med «skrivebordsteologi» eller en kald og hard logikk som søker å dominere alt.

Vi trenger en teologi som er oppmerksom på et grunnleggende kriterium, og anser enhver teologisk forestilling som sår tvil om Guds allmakt, og særlig om hans barmhjertighet, som «utilstrekkelig».  

Vi trenger en måte å tenke på, fortsetter han, som presenterer en Gud som elsker, tilgir, frelser, frigjør og støtter mennesker og kaller dem til broderlig tjeneste.

Paven ber derfor den nye prefekten om å konsentrere budskapet om det essensielle, som også er det vakreste, det største, det mest attraktive og samtidig det mest nødvendige, og advarte ham mot å la sekundære spørsmål overskygge de sentrale.

Avslutningsvis oppfordret pave Frans erkebiskop Fernández til alltid å sørge for at dokumentene fra hans eget og andre dikasterier har tilstrekkelig teologisk støtte, at de er i samsvar med det rike jordsmonnet i Kirkens evige lære og at de samtidig er i tråd med nyere lære.

 

 

Biografi: Víctor Manuel Fernández

  • Victor Manuel Fernández ble født 18. juli 1962 i Alcira Gigena i Córdoba-provinsen i Argentina. Han ble ordinert til prest 15. august 1986 for bispedømmet Villa de la Concepción del Río Cuarto i Argentina.
  • Fra 1993 til 2000 var han sogneprest i Santa Teresita i Río Cuarto, Córdoba.
  • Fra 2008 til 2009 var han dekan ved Det teologiske fakultet ved Det pavelige katolske universitetet i Argentina og president for Den argentinske teologiforening.
  • Fra 2009 til 2018 var han rektor ved Det pavelige katolske universitetet i Argentina.
  • 13. mai 2013 ble han utnevnt til erkebiskop av pave Frans.
  • I juni 2018 tiltrådte han som erkebiskop av La Plata.
  • Han har vært medlem av Det pavelige råd for kultur og konsulent for Kongregasjonen for katolsk utdanning. For tiden er han medlem av Dikasteriet for kultur og utdanning.
  • 1. juli 2023 utnevnte pave Frans ham som etterfølger etter kardinal Luis Ladaria S.J. som prefekt for Dikasteriet for Troslæren, og likeså til president for Den pavelige Bibelkommisjon og Den internasjonale teologkommisjon. Embedsovertagelsen er fastlagt for til midten av september 2023. 
  • Han har publisert mer enn 300 bøker og vitenskapelige artikler, hvorav mange er oversatt til flere språk.