Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2023

For lærere

Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser i fellesskap heller enn konkurranse og at de fremfor alt hjelper de yngste og mest sårbare.

Pavens bønneintensjoner for februar 2023

For menigheter

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig økende grad blir tros-, søsken- og omsorgs­fellesskap for dem som trenger det mest.

Pavens bønneintensjoner for mars 2023

For ofre for overgrep

Vi ber for dem som har lidd overgrep fra kirke­medlemmer, at de må finne konkrete svar og støtte i Kirken selv på sin smerte og lidelse.

Pavens bønneintensjoner for april 2023

For en kultur preget av fred og ikkevold

Vi ber for spredning av fred og ikkevold, ved å redusere bruken av våpen hos nasjoner og privatpersoner.

Pavens bønneintensjoner for mai 2023

For kirkelige bevegelser og grupper

Vi ber om at kirkelige bevegelser og grupper må gjenoppdage sin misjon, evangelisere hver dag og bruke sin utrustning i tjenesten for verdens behov.

Pavens bønneintensjoner for juni 2023

For avskaffelse av tortur

Vi ber om at det internasjonale samfunnet må forplikte seg på en konkret måte til å arbeide for avskaffelse av tortur og konkret støtte ofrene for tortur og deres familier.

Pavens bønneintensjoner for juli 2023

For et eukaristisk liv

Vi ber om at katolikker plasserer feiringen av eukaristien i hjertet av sitt liv, slik at menneskelige relasjoner kan forvandles på en gjennom­gripende måte og føre til nære møtet med Gud og dypere menneskelige fellesskap.

Pavens bønneintensjoner for august 2023

For verdens­ungdomsdagen

Vi ber om at verdens­ungdoms­dagen i Lisboa vil hjelpe unge mennesker i deres liv og utfordre dem til å være vitner om evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for september 2023

For mennesker som lever i utkanten av samfunnet

Vi ber for de menneskene som lever i utkanten av samfunnet, ofte under umenneskelige forhold, at de ikke må bli oversett av hjelpe­institusjonene og at de aldri betraktes som mindre viktige.

 

 

 

Pavens bønneintensjoner for oktober 2023

For bispesynoden

Vi ber for Kirken at den på alle nivåer må lære å lytte og være åpen for dialog, og at den lar seg lede av Den Hellige Ånd i sin tjeneste for mennesker i hele verden.

Pavens bønneintensjoner for november 2023

For paven

Vi ber for den hellige far når han utfører sitt oppdrag, at han må fortsette å følge flokken som er betrodd ham, hjulpet av Den Hellige Ånd.

Pavens bønneintensjoner for desember 2023

For mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi ber om at mennesker som lever med nedsatt funksjons­evne må få større oppmerksomhet i samfunnet, og at alle institusjoner kan tilby stadig mer tilpassede programmer som hjelper disse menneskene til å delta aktivt i samfunnslivet.

 

Pavens bønneintensjoner for januar 2024

For mangfoldet i kirken

La oss be om at Ånden hjelper oss å gjenkjenne de ulike nådegavene i det kristne fellesskapet, og å oppdage rikdommen i forskjellige liturgiske tradisjoner i Den katolske kirke.

Pavens bønneintensjoner for februar 2024

For de dødssyke

La oss be om at de syke som er i livets sluttfase, og deres familier, får nødvendig medisinsk og menneskelig omsorg og støtte.

Pavens bønneintensjoner for mars 2024

For kristne som er i livsfare

La oss be om at de troende som risikerer livet for evangeliet i ulike deler av verden kan fylle Kirken med sitt mot og misjonsengasjement.

Pavens bønneintensjoner for april 2024

For kvinnenes rolle

La oss be om at kvinnenes verdighet og verdi blir anerkjent i alle kulturer, og at det blir slutt på diskrimineringen de møter i enkelte deler av verden.

Pavens bønneintensjoner for mai 2024

For formasjonen av ordenskandidater og prestestudenter

La oss be om at menn og kvinner i ordenssamfunn og seminarister vokser i sin kallsreise gjennom menneskelig, pastoral, åndelig og formasjon, som hjelper dem til å bli troverdige vitner om evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for juni 2024

For dem som er på flukt fra sine hjemland

La oss be om at migranter som flykter fra krig eller sult, og som er nødt til å foreta farefulle reiser, vil bli tatt godt imot og finne nye og gode levevilkår i landene de kommer til.

Pavens bønneintensjoner for juli 2024

For sjelesorgen for syke

La oss be om at sykesalvingens sakrament gir styrke fra Herren til dem som mottar det og også trøster deres kjære, og at det for alle må bli et synlig tegn på medfølelse og håp.

Pavens bønneintensjoner for august 2024

For politiske ledere

La oss be om at politiske ledere står til tjeneste for sitt eget folk, arbeider for menneskelig utvikling og det felles beste, tar vare på dem som har mistet sitt arbeid, og prioriterer de fattige.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 07.08.2023 - 21:18