Den salige Juliana av Mont Cornillon (av Liège) (1193-1258)

Minnedag: 5. april

Den salige Juliana ble født i 1193 i Retinnes ved Liège i Belgia. Hun ble foreldreløs som 5-åring og plassert hos augustinerkanonissene på Mont Cornillon (Kornelienberg) ved Liège. Først ble hun plassert i varetekt hos en søster på handelstorget, så hun fikk ingen regulær undervisning. Men barnet var full av vitebegjærlighet og gikk ofte til klosterbiblioteket og så i de gamle pergamentbindene. Faktisk lærte hun med utrettelig flid å lese og skrive på denne måten, og hun behersket snart til og med det latinske språk. Hun var særlig grepet av skriftene til de hellige Augustin og Bernhard. Full av ærefrykt betraktet søstrene den flittige jenta og tok henne i 1207 opp i klosterfellesskapet.

Hun elsket å betrakte Det hellige sakrament, og hun kunne tilbringe timer i bønn foran tabernaklet. Med tillatelse fra sine overordnede fastet hun hver dag frem til aftensbrødet av ærefrykt for eukaristien. I sin mystiske forening med Kristus visste Juliana straks hun kom til en kirke om sakramentet ble oppbevart der eller ikke. Som 16-åring opplevde hun i 1209 visjoner av Kristus som påpekte at Kirken ikke feiret noen fest for Det hellige sakrament. I visjonene så hun fullmånen, hvor det var brukket av et stykke. Overleveringen forteller at Kristus selv forklarte henne at fullmånen betydde kirkeåret - og det manglende stykket viste til mangelen på en fest for Herrens legeme.

Juliana var bestemt til å avhjelpe denne mangelen. I årevis holdt hun sine åpenbaringer hemmelig helt til hun i 1230 ble valgt til priorinne i sitt kloster. Hun diskuterte sin visjon med flere betydelige teologer. Blant dem var den senere kardinallegat Hugo og Jakob (Jacques) Pantaléon, erkediakon av Liège, «skomakergutten fra Troyes»; han ble biskop av Verdun, patriark av Jerusalem og til slutt pave Urban IV. Juliana valfartet også til Köln for å få råd.

Som priorinne begynte hun å agitere for etableringen av en fest i henhold til visjonen, og møtte både støtte og motstand. Men hun ble drevet bort fra klosteret av de lege lederne, som beskyldte henne for å vanstyre midlene til et sykehus under hennes kontroll. En undersøkelse av biskop Robert de Thorete av Liège frikjente henne og førte til at hun ble kalt tilbake i 1246, samme år som han på en bispedømmesynode innførte festen Corpus Christi, Kristi Legemsfest, i Liège. Den ble også feiret i 1247 i stiftskirken St. Martin i Liège.

Men da biskop Robert døde, ble Juliana igjen drevet bort fra klosteret i 1248. Hun tok tilflukt ved cistercienserklosteret i Salzinnes ved Namur, og da dette stedet ble brent ned under beleiringen av Namur av troppene til Henrik II av Luxembourg, trakk hun seg tilbake til Fosses, hvor hun levde som rekluser, det vil si innemurt nonne. Men hennes legemlige kraft var brutt ned, og hun var plaget av veldige smerter. Ensom og forlatt lå hun bare og ventet på døden, som kom den 5. april 1258. Hennes grav er i det tidligere cistercienserklosteret Villers-en-Brabant mellom Brussel og Namur.

Kampen for etableringen av Kristi Legemsfest ble fortsatt av hennes venn, den salige Eva av Liège. Roberts etterfølger som biskop av Liège, Henrik, oppfordret Urban IV (1261-64) til å utvide festen til hele Kirken, og dette skjedde i 1264. Den dominikanske filosofen og teologen Thomas Aquinas (ca 1225-74) fikk i oppdrag å skrive et festoffisium. Men på grunn av pavens død kort tid etter, ble beslutningen først gjennomført under Klemens V i Avignon i 1311.etter et votum på konsilet i Vienne i 1311. Etter at Det annet Vatikankonsil åpnet for kommunion under begge skikkelser (brød og vin) heter Kristi Legemsfest nå Festen for Kristi Legeme og Blod.

Julianas kult ble godkjent i 1869. Hennes minnedag er dødsdagen 5. april, men 6. april og 7. august nevnes også. Hun fremstilles som nonne (augustiner eller cistercienser) med monstrans ved siden av en fullmåne som mangler et stykke. Kongregasjonen «Apostelinner av Det helligste alterets sakrament» i Belgia kaller seg også «Søstre av den hellige Juliana».

av Webmaster publisert 06.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48