Trondheim og Tromsø stift med hørings­svar til endringene i tros­sam­funns­loven

Barne- og familiedepartementet inviterte i juli 2023 en rekke tros- og livssynssamfunn til å komme med sitt syn på de foreslåtte endringene i trossamfunnsloven. Forslagene til endringer er både mange og tildels omfattende, se departementets forslag.

Trondheim og Tromsø stift har den 15. oktober 2023 levert inn sin høringsuttalelse. Stiftene konsentrerer sin uttalelse om det vesentlig nye ved forslaget: 40% representasjon av hvert kjønn i styrende organer. Les hele svaret på Høringssvar fra Trondheim og Tromsø stift vedrørende endringsforslagene til Trossamfunnsloven.

Også Oslo katolske bispedømme har levert et høringssvar.

av Mats Tande publisert 16.10.2023, sist endret 16.10.2023 - 14:07