Frankrike: Stadig flere voksendåp

 

church-3035490_1280.jpg

DÅP: Mange voksne i Frankrike velger å bli en del av Kirkens fellesskap. Foto: Jürgen Schmidtlein/Pixabay

 

I Den katolske kirke er det vanlig å ha dåp under Påskevigilien. I Frankrike var det mer enn 7000 voksne som mottok sakramentet i år. Interessant nok har antallet økt med 31 prosent siden påsken i fjor. Dette er en trend som har vært synlig over en lengre periode - med 120 prosent flere katekumener (unge eler voksne voksne som skal døpes/konvertere) nå enn det var ti år tidligere.

Tekst: Vatican News
Oversettelse: Marta Tomczyk-Maryon 

 

Ifølge avisen La Croix er mer enn to tredjedeler av de voksne som blir tatt opp i Kirkens fellesskap under 40 år, og halvparten av denne gruppen er mellom 18 og 25 år. De fleste (61 prosent) kommer fra familier som på en eller annen måte er kulturelt knyttet til kristendommen. Ofte har imidlertid foreldrene deres bestemt seg for å «gi dem et valg». Det er ikke sjelden at det er eksistensielle grunner som avgjør beslutningen om å la seg døpe i voksen alder.

Mange kandidater peker på den store betydningen som bestemoren deres har hatt for deres trosvei. Hun er den som oftest har lært dem det grunnleggende om bønn. Vennskapsrelasjoner spiller også en viktig rolle. Når agnostikere eller ateister ser praktiserende katolikker i sin vennekrets, fører det ofte til en refleksjon over grunnleggende spørsmål. For noen har denne kulminert i et ønske om å bli en del av Kirken.

Vekst av voksendåp i Frankrike

Også liturgiens skjønnhet trekker folk til Den katolske kirke i Frankrike. Til sist uttrykker noen et ønske om å føle tilhørighet til det katolske fellesskapet som sin grunn for konvertering.

En liten, men betydelig,gruppe av katekumenene, konverterer til kristendommen fra islam. Denne gruppen utgjør 5 prosent i Frankrike som helhet, men i for eksempel Marseille er den så høy som 10 prosent. I deres tilfelle innebærer en slik beslutning ofte et brudd med familien, og er derfor mer utfordrende.

Den samlede økningen i voksendåp kompenserer imidlertid ikke fullt ut for den fortsatte nedgangen i barnedåp. Men den representerer et friskt pust og viser et spennende fenomen i et sekularisert samfunn.

 

Les mer: