Drammen

Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i Buskerud fylke og områder i fylkene Akershus og Vestfold. I Buskerud: Drammen, deler av Øvre Eiker, Lier, Rollag. Akershus: de deler av Asker kommune som tidligere var kommunene Røyken og Hurum. Vestfold: Den del av Holmestrand kommune som tidligere var Sande kommune i Vestfold. 1.095 km².

Den 15. august 2021 ble St. Barbara menighet opprettet. Kommunene Kongsberg, Modum, Sigdal, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag og mesteparten av Øvre Eiker ble da overført fra St. Laurentius til den nye menigheten.

Befolkningsstatistikk. Historikk. Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se http://drammen.katolsk.no/

E-post Drammen(at)katolsk(dot)no

St. Laurentius kirke

Adresse Cappelens gate 1, 3016 DrammenTelefon 31 00 31 90 Telefax 32 83 38 88 Bankkonto 2200.51.02301, org.nr. 945 615 281
Messetider

Sogneprest:
P. Paulus Pham Huu Y (1. august 2017 – 1. oktober 2024)
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 1. oktober 2024)
Kapellan:
P.  Adam Wróblewski (fra 15. september 2020)
Diakon:
Diakon Mang Van Le (fra 4. november 2017)
Kirkelige assistenter:
Trond AaringTelefon 906 85 691 
Morten EgebergTelefon 482 38 037
Krzysztof KulawiakTelefon 975 60 905 
Michal Marceli JaroszTelefon 901 56 302 
Dionisi BalagatTelefon 900 45 106
Liturgimusikk:
Ansvarlig og dirigent: Edrian EsmenaTelefon 463 83 305
Kantor og leder for forsangere: Ingri JørgensenTelefon 416 04 915
Leder for engelsk kor: Conney BalagatTelefon 910 02 317
Organist: Miroslaw BilekTelefon 452 52 601
Organist: Tuan Mai BaTelefon 916 64 609
Menighetskontor:
Administrasjonsassistent og karitativ koordinator: Theresa JeeTelefon 976 35 954
Kommunikasjonsansvarlig: Tuan Mai BaTelefon 916 64 609
Kontormedarbeider: Carolina CostaTelefon 905 01 846
Kontormedarbeider: Trond AaringTelefon 906 85 691
Menighetsråd:
Formann: Sognepresten
Leder og varamedlem til pastoralråd: Urszula Andruchow
Nesteleder og pastoralrådsrepresentant: Zivile Juozaitene
Sekretær: Morten Egeberg
Medlemmer: Jan Sadlej, Hồ Thị Mỹ Tuyết, Antonia Mendes Pereira, Pawel H. Piotrowski, Edy Calderon, Dolores S.Christensen, Agata Maciejewska, Mark Bizimana
Varamedlemmer: Anne-Marie Egeland, Elisabeth Marie Rue
Finansråd:
Trond Aaring (koordinator), Krzysztof Kulawiak, diakon Mang Le Van
Bygningskomite & Vedlikeholdsansvarlig:
Diakon Mang Le Van (koordinator), Trond Aaring, Urszula Andruchow, Krzysztof Kulawiak, Jan Sadlej
Menighetsaktiviteter - Kontaktpersoner:
St. Laurentius Caritas: Trond AaringTelefon 906 85 691
St. Laurentius bibliotek: Trond JørgensenTelefon 977 75 880
St. Laurentius Samtalegruppe: Morten EgebergTelefon 482 38 037
Katekese: Diakon Mang Le VanTelefon 906 02 255
Barne- og ungdomskontakt: Theresa JeeTelefon 976 35 954, Edrian EsmenaTelefon 463 83 305
Agapegruppe: Theresa JeeTelefon 976 35 954
Ungdomsgruppe DUEFLOKKEN: Viet Phi LeTelefon 482 91 474
Polsk gruppe: Urszula AndruchowTelefon 413 13 057
Vietnamesisk gruppe: Nga Thanh Thi NgoTelefon 977 90 435
Filippinsk gruppe: Conney BalagatTelefon 910 02 317
Spansktalende gruppe: Edy CalderonTelefon 404 70 049
Afrikansk gruppe: Mark BizimanaTelefon 980 85 809
Litauisk gruppe: Zivile JuozaitieneTelefon 462 53 866
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 19.06.2024 - 15:44