Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Rapport fra Oslo katolske bispedømme til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter gjennomføring av pålegget: "Fylkesmannen pålegger OKB å rette opp medlemsregisteret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret. I første omgang begrenses gjennomgangen til personer ført opp i medlemsregisteret i perioden 2010–2014."

application/pdf Rapport til Fylkesmannen.pdf — 705 KB