Juridisk vurdering Arne Fliflet

Oslo katolske bispedømme leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. I klagen var det vedlagt et notat som høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet har utarbeidet på vegne av OKB.

application/pdf Juridisk vurdering Arne Fliflet.pdf — 385 KB