Klage til kulturdepartementet 24. august 2015

Oslo katolske bispedømme leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. OKB viser i klagen til at Fylkesmannen baserer sitt vedtak på en feilaktig lovtolkning som det ikke er hjemmel for i norsk lov. Konklusjonen støttes av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett.

application/pdf Klage til kulturdepartementet.pdf — 771 KB