Dom i Oslo tingrett 17. januar 2017

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige.

application/pdf 2017-01-17 Dom i Oslo tingrett.pdf — 30283 KB