Medlemsregistersaken

Den 24. november 2014 mottok Oslo katolske bispedømme et pålegg fra fylkesmannen i Oslo og Akershus om å rette opp i medlemsregisteret. Bispedømmet satte dette arbeidet i gang, noe som innebærer en gjennomgang av medlemstallene fra 2010–2014. I februar 2015 ble bispedømmet politianmeldt to ganger, og politiet gjennomførte en ransaking bl.a. av bispedømmets kontorer i Akersveien 5 og tok ut siktelser av bispedømmet, biskopen og en person ansatt i administrasjonen. En rekke avhør ble også gjennomført.

Les bispedømmets sluttrapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 16. mars (med vedlegg), bispedømmets svarbrev av 6. mai til fylkesmannens oppfølgingsspørsmål fra 9. april, og klagen til Kulturdepartementet 24. august der notatet fra høyesterettsadvokat Arne Fliflet inngår sammen andre vedlegg. Send oss gjerne dine spørsmål om denne saken!

Vignett video biskop Eidsvig Se også en video til katolikkene i Norge der biskop Bernt Eidsvig forteller om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver. Biskopen deler noen av sine tanker om den krevende situasjonen i Oslo katolske bispedømme, med pågående politietterforskning og tilsyn fra Fylkesmannen. 

Oversikten nedenfor inneholder nyheter og artikler som omhandler denne saken. Se også vår dokumentoversikt.

Hvis du har en nettleser eller et program som støtter RSS kan du RSS abonnere på meldingene i denne nyhetsoversikten.


25.06.2019
Anken avvist

22.12.2017
Anker ikke dommen

06.01.2017
Dom i uke 3

23.12.2016
Bostad begynner

06.12.2016
Kirken mot staten

30.11.2016
Katolsk bedrageri

08.09.2016
Fikk råd av OKB

09.05.2016
Godtar støtte-kutt

av Mats Tande publisert 09.03.2015, sist endret 02.08.2021 - 15:51