Trondheim

Opprettet 23. februar 1902. Jesu Hjerte menighet i Trondhjem, opprettet 1872, sammenslått med St. Olav i 1929. Sognet omfatter med et lite unntak hele tidligere Sør-Trøndelag fylke. Kommuner: Trondheim, Frøya, Osen, Oppdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland; og Rennebu kommune med unntak av området Innset, Heim kommune med unntak av den tidligere kommune Halsa, Indre Fosen kommune med unntak av den tidligere kommune Lensvik. 18.852 km². Befolkningsstatistikk. Historikk

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

E-post Trondheim(at)katolsk(dot)no

Menigheten har et eget nettsted, trondheim.katolsk.no, og er på Facebook.

St. Olav domkirke

Adresse Schirmers gate 1, 7012 TrondheimTelefon 73 80 87 50 Bankkonto 4200.59.64088, org.nr. 974.265.141
Gaver til Nye St. Olav domkirke: Bankkonto 4200.36.09736
Messetider

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

Sogneprest:
P. Egil Mogstad (fra 29. oktober 2015)
Kapellaner:
P. Sławomir Czuba (fra 1. september 2014, 70% stilling)
Øvrige prester i menigheten:
P. Per Einar Odden
P. Michael Nguyen Duong Duy
P. Marcos Pablo Delos Trinos
Menighetssekretær:
Renate Wahlström (fra 15. november 2017)
Kontortid: Hverdager 11–15
Kantor:
ulf(dot)schancke(at)katolsk(dot)noE-post Ulf Schancke
Menighetsråd (februar 2017 – )
Sognepresten (leder)
Klaus Andersen (sekretær)
P. Piotr Ostafin, p. Slawomir Czuba, Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Unn Madsø, Maria Fe Sæther, Beata Turek, Theodor With (medlemmer)

St. Eystein bokhandel

E-post StEysteinBok(at)katolsk(dot)no

Adresse  Schirmers gate 1 A, 7012 TrondheimTelefon 73 80 87 50  4200.59.67923, org.nr. 920.393.357

Kontaktperson: Eli ÅmTelefon 900 29 619.
Leder: Per Albert Vold.

Bokhandelen er åpen alle hverdager fra kl 10.00–16.00, lørdager fra 12.00–15.00 og søndager før og etter høymessen og polsk messe.


Birgittaklosteret

Klosterkirken Hellige Birgitta og Hellige moder Elisabeth.

Messetider

av Webmaster publisert 03.11.2010, sist endret 01.03.2020 - 12:59