Messetider for St. Olav menighet, Trondheim

Særlig i jule- og påskehøytidene og tildels om sommeren må man regne med avvik. Messene er på norsk dersom ikke annet er oppgitt.

Se også en landsomfattende oversikt.

Ordinære messetider for St. Olav kirke (Trondheim)

Søndager
Kl. 09:00 Fromesse på Latin
Kl. 11:00 Høymesse
Kl. 13:00 Messe på polsk
Kl. 15:00 1. søndag i måneden: Messe på tagalog
Kl. 15:00 4. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
Ukedager
Kl. 18:00 Messe
Lørdager
Kl. 16:00 Siste lørdag i måneden – Messe på tamil (NB: ingen messe mai-august 2017)
Kl. 18:00 Søndagens messe på engelsk
1. fredag i måneden
16:30 Sakramentstilbedelse
17:30 Jesu Hjerte-andakt
18:00 Votivmesse for Jesu Hellige Hjerte 
4. onsdag i måneden
18:00 Votivmesse, hvor vi ber spesielt om Hellig Olavs forbønn for byen og landet.

NB! I juli og august er det ikke messer på tagalog og vietnamesisk på grunn av sommerferien. 
Votivmesser faller bort dersom det er fest eller høytid på denne dagen. 
Endringer kan skje, følg med på trondheim.katolsk.no

 

Messetider for Birgittaklosteret på Tiller

Se egen oversikt.


Ordinære messetider for Frøya

Sistranda bedehus, 7260 Sistranda (på Frøya), Riksvei 714. 7260 Sistranda.

3. lørdag i måneden
Kl. 12:00 Messe på polsk

Ordinære messetider for Støren

Støren kirke, Kjørkvollveien 2, 7290 Støren

1. lørdag i måneden
Kl. 16:00 Messe på polsk 

Ordinære messetider for Løkken verk

Bjørnli kirke (= Løkken kirke, nær Løkken Verk), Løkken, 7332 Meldal

2. og 3. lørdag i måneden
Kl. 17:00 Messe på polsk

Ordinære messetider for Oppdal

Fagerhaug (kirke) kapell, 7340 Oppdal.

1. lørdag i måneden
Kl. 18:00 Messe på polsk
av Webmaster publisert 16.12.2010, sist endret 19.06.2018 - 15:50