Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2019 

14. April Palmesøndag

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

 

15. April

17.00 Oljevigselsmessen

 

18. April Skjærtorsdag - Aftenmesse til minne om Herrens nattverd

14.00 Messe (engelsk)

16.00 Messe (polsk)

19.00 Høymesse

 

19. April Langfredag

12.00 Feiringen av Herrens lidelseshistorie på engelsk

15.00 Korsvei på polsk

15.30 Feiringen av Herrens lidelseshistorie på polsk

18.00 Feiringen av Herrens lidelseshistorie

 

20. April Påskeaften

10– 13 polsk matvelsignelse hver time (siste 13.00)

18.00 Oppdal: messe (polsk)

23.00 Påskevigilien

 

21. April Påskedag – Herrens oppstandelse

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse

13.00 Messe (polsk)

18.00 Messe (engelsk)

10.00 Støren: Messe (polsk)

11.00 Vanvikan: Messe (engelsk)

17.00 Løkken verk: Messe (polsk)

 

22. April 2. Påskedag - Mandag i påskeoktaven

11.00 Høymesse

18.00 Messe (engelsk)

12.00: Frøya: Messe (norsk, engelsk, polsk)

 

23. April Tirsdag i påskeoktaven

18.00 Høymesse

 

24. April Onsdag i påskeoktaven

18.00 Høymesse

 

25. April Torsdag i påskeoktaven

18.00 Høymesse

 

26. April Fredag i påskeoktaven

18.00 Høymesse

 

27. April Lørdag i påskeoktaven

11.00 Høymesse

13.30 Messe (polsk)

18.00 Søndagens første messe

 

28. April 2. Søndag i Påsketiden

09.00 Fromesse (latin)

11.00 Høymesse (engelsk)

13.00 Messe (polsk)

15.00 Messe (vietnamesisk)

18.00 Messe (engelsk)

 

29. April Høytiden for Herrens Bebudelse

18.00 Høymesse

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 03.12.2019 - 14:51